Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.03.2013

Korekta kosztów przy zwrocie towarów oraz udzieleniu rabatów

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo pomniejszając przychody i koszty związane ze zwrotem towaru w okresie ich otrzymania oraz przychody o wartość udzielonych rabatów w okresie ich przyznania, i w związku z tym, czy prawidłowo ustalana jest podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym podatnika, jeżeli wartość przychodów i kosztów związana z otrzymanymi zwrotami towarów oraz przyznane rabaty uwzględniane są w okresie otrzymania zwrotów i przyznania rabatów? Czy też powinna podlegać korekcie podstawa opodatkowania w okresie dokonania pierwotnej sprzedaży zwracanych lub rabatowanych towarów, nawet jeżeli od tego momentu minęło kilka lub kilkanaście miesięcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2012 r. (data wpływu 5 grudnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2013 r. (data wpływu 8 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu korekty kosztów z pozarolniczej działalności gospodarczej w związku ze zwrotem towarów oraz udzieleniem rabatów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z czym, pismem z dnia ….., Nr ……, na podstawie art. 169 § 1 i § 2, w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 4 marca 2013 r., natomiast w dniu 8 marca 2013 r. (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 7 marca 2013 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, która dokonuje dostaw towarów dla odbiorców krajowych i zagranicznych. Z różnych przyczyn odbiorcy dokonują zwrotu zakupionych towarów oraz udzielane są rabaty po czasie do sprzedanych wcześniej towarów, przy czym w momencie sprzedaży nie istnieją przesłanki pozwalające domniemywać, iż taki zwrot lub udzielenie rabatu nastąpi. Uwzględniając dokonane zwroty i rabaty, spółka wystawia w chwili ich otrzymania lub udzielenia, faktury korygujące, pomniejszając o ich wartość przychody okresu, w którym nastąpił zwrot towarów lub został udzielony rabat. W tym samym okresie, pomniejsza też wartość sprzedanych towarów o wartość przyjętych zwrotów. Czasami zwroty dokonywane są po długim okresie od daty sprzedaży, np. rok lub dłużej.

Ustalając udział Wnioskodawcy w przychodach i kosztach spółki z uwzględnieniem postanowień umowy spółki, bierze się pod uwagę wartość zwrotów w okresie ich otrzymania lub rabatów w okresie ich udzielenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy spółka postępuje prawidłowo pomniejszając przychody i koszty związane ze zwrotem towaru w okresie ich otrzymania oraz przychody o wartość udzielonych rabatów w okresie ich przyznania, i w związku z tym, czy prawidłowo ustalana jest podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym podatnika, jeżeli wartość przychodów i kosztów związana z otrzymanymi zwrotami towarów oraz przyznane rabaty uwzględniane są w okresie otrzymania zwrotów i przyznania rabatów? Czy też powinna podlegać korekcie podstawa opodatkowania w okresie dokonania pierwotnej sprzedaży zwracanych lub rabatowanych towarów, nawet jeżeli od tego momentu minęło kilka lub kilkanaście miesięcy?

W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 marca 2013 r. Wnioskodawca przeformułował postawione pierwotnie pytania:

Czy Wnioskodawca (podatnik) postępuje prawidłowo pomniejszając przychody i koszty związane ze zwrotem towaru w okresie ich otrzymania oraz przychody o wartość udzielonych rabatów w okresie ich przyznania, i w związku z tym, czy prawidłowo ustalana jest podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym podatnika, jeżeli wartość przychodów i kosztów związana z otrzymanymi zwrotami towarów oraz przyznane rabaty uwzględniane są w okresie otrzymania zwrotów i przyznania rabatów? Czy też powinna podlegać korekcie podstawa opodatkowania w okresie dokonania pierwotnej sprzedaży zwracanych lub rabatowanych towarów, nawet jeżeli od tego momentu minęło kilka lub kilkanaście miesięcy?

Niniejszą interpretację wydaje się w przedmiocie momentu dokonania korekty kosztów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast odnośnie możliwości korekty przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, z treści art. 14 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że generalnie przychodami z działalności gospodarczej są należne kwoty (przychody), choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Z kolei datą powstania tego przychodu jest co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zgodnie z opinią organów podatkowych, jeżeli okoliczność mająca wpływ na zmianę przychodów zaistnieje już po wystawieniu faktury pierwotnej, wówczas nie ma podstaw do dokonywania korekty przychodów wstecz. W chwili wystawienia faktury pierwotnej przedsiębiorca nie miał bowiem podstaw, aby jako przychód wykazywać inną kwotę niż wynikająca z tej faktury. Z tego względu na dzień ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »