Korekta deklaracji VAT a wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Podatnik ma prawo złożenia korekty deklaracji VAT aż do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Do takiej korekty co do zasady (wyjątek dotyczy jedynie korekt deklaracji składanych przez polskich podatników VAT wzwiązku zeświadczeniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych narzecz podmiotów niebędących podatnikami podatku odtowarów iusług, amających siedzibę wpaństwie konsumpcji innym niż Polska) należy dołączyć pisemne uzasadnienie jej przyczyn. Niekiedy konieczne jest również złożenie wniosku ostwierdzenie nadpłaty. Podatnicy niejednokrotnie mają wątpliwości, czy powinni taki wniosek składać.

Czym jest nadpłata w podatku VAT?

To, jaką kwotę uważa się za nadpłatę, wynika z art. 72 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.; dalej: O.p.). W przypadku podatku od towarów i usług zastosowanie znajdzie punkt 1 tego przepisu, zgodnie z którym za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

Nadpłata taka może powstać wtedy, gdy w wyniku korekty deklaracji VAT zwiększona zostanie kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub też zmniejszona zostanie kwota podatku należnego. W obu sytuacjach obniżona zostanie bowiem kwota podatku podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego.

Na uwadze trzeba jednak mieć to, że od nadpłaty w podatku VAT należy odróżnić sytuacje, gdy w wyniku złożonej korekty okaże się, że kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego. W tym zaś przypadku zastosowanie znajdzie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w razie gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z jakim dniem powstaje nadpłata?

W przypadku korekt deklaracji VAT data powstania nadpłaty jest uzależniona od tego, czy podatnik składa deklaracje kwartalne, czy miesięczne. W pierwszej sytuacji zastosowanie znajdzie bowiem art. 73 § 2 pkt 4 O.p., który stanowi, że nadpłata powstaje z dniem złożenia deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »