Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.10.2014

Korekta deklaracji in minus po zaliczeniu zwrotu VAT na poczet innego podatku

Pytanie podatnika: Czy w przypadku złożenia korekty deklaracji VAT in minus zwrot VAT, dla których wnioskowane było pierwotnie zaliczenie zwrotu na poczet innych podatków (dla których organami właściwymi mogą być również organy inne niż naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatku VAT), powstanie zaległość podatkowa w podatku VAT, i to wyłącznie w wysokości różnicy wysokości pierwotnego zwrotu i wartości wynikającej z korekty, natomiast korekta taka nie wpłynie na kwotę, ani moment wnioskowanego zaliczenia na poczet tego innego podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2014 r. (data wpływu 6 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie uznania, że w przypadku złożenia korekty deklaracji „in minus zwrot VAT” powstanie zaległość podatkowa w podatku od towarów i usług, natomiast korekta ta nie wpłynie na kwotę, ani na moment wnioskowanego zaliczenia na poczet innego podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie uznania, że w przypadku złożenia korekty deklaracji „in minus zwrot VAT” powstanie zaległość podatkowa w podatku od towarów i usług, natomiast korekta ta nie wpłynie na kwotę, ani na moment wnioskowanego zaliczenia na poczet innego podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT). Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie kopalnictwa rud miedzi, produkcji miedzi, produkcji metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych.

Ponadto Spółka jest podatnikiem innych podatków, dla których organami właściwymi mogą być również organy inne niż naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatku VAT.

Wraz z nowelizacją ustawy o VAT z października 2013 r. katalog wyrobów, których sprzedaż jest rozliczana na zasadach odwrotnego obciążenia został rozszerzony o szeroką grupę wyrobów stalowych, w tym produkty z miedzi i jej stopów. Z uwagi na powyższe, Spółka nie wykazuje obecnie podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży produktów, których produkcja i sprzedaż jest jej zasadniczą działalnością, co skutkuje wykazywaniem nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym w deklaracjach VAT-7. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym będzie miała zatem charakter stały. W konsekwencji Spółka regularnie wykazuje i będzie wykazywać (jak przewiduje) zwroty VAT w miesięcznych deklaracjach VAT-7.

Spółka planuje skorzystać z możliwości zaliczenia zwrotu podatku VAT na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych na podstawie art. 76 § 1 w zw. z art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej. W szczególności Spółka rozważa złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki kwoty podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego w okresie rozliczeniowym (zwrotu VAT) lub jej części na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych w podatkach, w stosunku do których organem właściwym może być organ inny niż właściwy dla celów podatku VAT.

Spółka planuje składanie takich wniosków wraz z deklaracją VAT-7 wykazującą zwrot VAT, do właściwego dla Spółki organu podatkowego, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej: US). Wniosek będzie zawierał szczegółowe wskazanie zobowiązania podatkowego, na poczet którego miałby zostać zaliczony zwrot VAT, tj.:

 • rodzaj i wysokość podatku,
 • okres,
 • rodzaj deklaracji oraz
 • dane organu podatkowego właściwego ze względu na zobowiązanie podatkowe.

Jednocześnie Spółka zamierza poinformować organ podatkowy właściwy dla podatku na poczet którego ma zostać zaliczony zwrot VAT o wnioskowanym zaliczeniu zwrotu podatku VAT na tego podatku poprzez złożenie razem z deklaracją tego innego podatku kopii wyżej opisanego wniosku.

Stosując przedstawiony powyżej model, Spółka przewiduje, że wnioskowane zaliczenia zwrotów podatku VAT będą dokonywane następująco:

 • zwrot VAT za miesiąc X - deklaracja VAT-7 za miesiąc X składana będzie wraz z wnioskiem do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu X;
 • wniosek o zaliczenie zwrotu VAT za miesiąc X na poczet innego podatku (wynikającego ze złożonej deklaracji) za miesiąc X lub za miesiąc X+n (miesiąc według wskazania Spółki w złożonym wniosku).

Kierując się dotychczasowym doświadczeniem, Spółka przewiduje, że mogą również wystąpić przypadki złożenia korekt deklaracji VAT-7, w wyniku czego zmniejszeniu ulegnie kwota zwrotu, która była pierwotnie deklarowania i wnioskowana o zaliczenie na poczet innych tytułów podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku złożenia korekty deklaracji VAT in minus zwrot VAT, dla których wnioskowane było pierwotnie zaliczenie zwrotu na poczet innych podatków (dla których organami właściwymi mogą być również organy inne niż naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatku VAT), powstanie zaległość podatkowa w podatku VAT, i to wyłącznie w wysokości różnicy wysokości pierwotnego zwrotu i wartości wynikającej z korekty, natomiast korekta taka nie wpłynie na kwotę, ani moment wnioskowanego zaliczenia na poczet tego innego podatku?

Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczenie zwrotu podatku VAT, następuje według stanu na dzień ujawnienia zwrotu podatku VAT, a nie według stanu z okresu późniejszego. W przypadku obniżenia kwoty zwrotu podatku w wyniku późniejszych korekt deklaracji skutkiem jest powstanie zaległości w podatku, którego korekta dotyczy, a nie zaległości, na poczet którego nastąpiło lub powinno nastąpić zaliczenie. Tym samym ewentualne dokonanie w przyszłości przez Spółkę korekt deklaracji w podatku VAT, nie wpłynie na kwotę ani moment zaliczenia na poczet innego podatku.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot podatku VAT za dany okres rozliczeniowy jest obiektywną kwotą będącą konsekwencją zastosowania przepisów ustawy o podatku VAT w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych (sprzedaży i zakupów) zaistniałych w tym okresie, definiowaną ostatecznie na koniec danego okresu. Dlatego zdaniem Spółki, przepis art. 76b Ordynacji podatkowej należy rozumieć w ten sposób, że dzień ujawnienia zwrotu podatku w złożonej deklaracji VAT jest momentem decydującym o zaliczeniu zwrotu na poczet innych zobowiązań.

Dlatego też zaliczenie zwrotu podatku, zgodnie z art. 76 § 1 w związku z art. 76a § 2 i art. 76b Ordynacji podatkowej, następuje według stanu (kwoty zwrotu) na dzień ujawnienia zwrotu podatku, a nie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »