Korekta błędów w odpisach amortyzacyjnych z lat ubiegłych

Jeżeli dokonano błędnej kwalifikacji wydatku i zaliczono wykup z leasingu składnika majątku do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia zamiast rozpoznawać koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne, to po zidentyfikowaniu błędu (pomyłki) przez system księgowy można dokonać korekty kosztu podatkowego „wstecznie” (a w zasadzie do rozpoczęcia amortyzacji).

 

W ramach swojej działalności, spółka zawiera umowy leasingu dotyczące składników majątkowych, które to są przez nią odmiennie kwalifikowane: dla celów podatkowych traktowane są jako leasing operacyjny, natomiast dla celów bilansowych jako leasing finansowy. Ze względu na odmienność jak i specyfikę stosowanego oprogramowania księgowego, w wyniku zawarcia ww. umów, typowy składnik majątkowy będący ich przedmiotem jest wprowadzany do ksiąg jako środek trwały, jednak w okresie przed 31 grudnia 2021 r.:

  • w obszarze bilansowym - był amortyzowany zgodnie z uregulowaniami ustawy o rachunkowości,
  • w obszarze podatkowym - nie podlegał amortyzacji (gdyż nie stanowił środka trwałego na gruncie przepisów).

System księgowy spółki nie przewiduje możliwości, aby nie ujmować składnika majątkowego niebędącego środkiem trwałym w rozumieniu ustawy o CIT w obszarze podatkowym, w momencie gdy jest on od strony bilansowej środkiem trwałym podlegającym amortyzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości. Taki składnik majątku pojawia się wówczas automatycznie w obu obszarach, pod tym samym numerem inwentarzowym.

Zdarza się, iż po zakończeniu obowiązywania umów, spółka wykupuje taki składnik majątku od leasingodawcy, co dokumentowane jest stosowną fakturą wystawioną przez sprzedającego. W wyniku omawianej transakcji, spółka przeksięgowuje nabyty składnik majątkowy, będący uprzednio przedmiotem umowy, na nowy numer inwentarzowy. Przeksięgowanie środka trwałego na nowy numer inwentarzowy jest spowodowane zmianą rachunkowej kwalifikacji składnika z grupy środków trwałych obcych będących w leasingu, do grupy środków trwałych własnych. Nie ma bowiem innej możliwości w systemie księgowym, aby przenieść środek trwały między tymi grupami, co jest konieczne z punktu widzenia prawidłowości ksiąg rachunkowych. Na nowym numerze inwentarzowym spółka:

  • w obszarze bilansowym - kontynuuje amortyzację tego składnika majątkowego od pierwotnie przyjętej wartości początkowej, uwzględniając dokonane już odpisy amortyz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »