Kontrola biznesowa. Nowy obowiązek dla podatników VAT

Zgodnie z§20a rozporządzenia z28marca 2011r. wsprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów iusług, doktórych nie mają zastosowania zwolnienia odpodatku odtowarów iusług (Dz.U. z2011r., nr68, poz.360, zpóźn. zm.) odstycznia 2013r. podatnik zobowiązany jest określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści iczytelności faktury. Cooznacza dla podatników wejście wżycie wskazanego przepisu rozporządzenia?

Jak wskazano powyżej, na podatniku ciąży obowiązek określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. W dalszej części przepisu mówi się o tym, że wymienione cechy faktury podatnik może zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które będą ustalać wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Przekładając to na trochę prostszy język, stwierdzić należy, że chodzi o zgromadzenie takiej dokumentacji i podjęcie takich działań, które wykażą, że otrzymana/wystawiona faktura dokumentuje sprzedaż/nabycie, które faktycznie miały miejsce. Taki przynajmniej zamiar tego przepisu wypływa z treści prawa europejskiego, a dokładnie z dyrektywy Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

Zgodnie z postulatem ustawodawcy europejskiego faktury muszą odzwierciedlać faktyczne transakcje, dlatego należy zapewnić ich autentyczność, integralność i czytelność. Te znowu mają być zapewnione przez zastosowanie instytucji kontroli biznesowej.

Podkreślmy, że poprawne udokumentowanie faktu zawarcia transakcji ma kolosalne znaczenie dla skorzystania przez nabywcę z podstawowego usprawnienia płynącego z konstrukcji podatku VAT.

Prawo do odliczenia VAT

Podatnik może korzystać z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług przewidzianego w ustawie z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych przez innego podatnika wyłącznie w odniesieniu do podatku wynikającego z faktury, dokumentującej faktycznie zrealizowaną przez jej wystawcę czynność podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem.

W razie gdy podatek wynika jedynie z faktury, która nie dokumentuje faktycznego zdarzenia rodzącego obowiązek podatkowy u jej wystawcy, faktura taka nie daje uprawnienia do odliczenia wykazanego w niej podatku. Dysponowanie w tej sytuacji przez nabywcę fakturą wystawioną przez sprzedawcę jest jedynie formalnym warunkiem skorzystania z tego uprawnienia, który nie stanowi prawa do odliczenia podatku, jeżeli nie towarzyszy mu spełnienie wymogu w postaci wykonania rzeczywistej czynności rodzącej u wystawcy faktury obowiązek podatkowy z tytułu jej realizacji na rzecz nabywcy.

Pamiętajmy, że tylko wtedy gdy podmiot gospodarczy podjął wszelkie działania, jakich można od niego w sposób uzasadniony oczekiwać, w celu upewnienia się, że transakcje, w których uczestniczy, nie wiążą się z przestępstwem czy to w zakresie podatku VAT, czy w innej dziedzinie, może on domniemywać legalność tych transakcji bez ryzyka utraty prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT.

Pamiętajmy również, że zgodnie z orzecznictwem ETS, jeżeli istnieją przesłanki, aby podejrzewać nieprawidłowości lub naruszenie prawa, przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności konkretnego przypadku, zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary bądź usługi, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności.

Pojęcie kontroli biznesowej

Pojęcie kontroli biznesowej jest w podatku od towarów i usług pojęciem nowym. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów kontrolą biznesową jest proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności w zakresie tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu przechowywania.

Inaczej rzecz ujmując, nabywca...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »