Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.08.2015

Kontrakty menadżerskie - rozbieżności interpretacyjne nie ułatwiają ich opodatkowania

Interpelacja nr 33794 do ministra finansów w sprawie rozbieżności w interpretacji niektórych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Szanowny Panie Ministrze,

Jak Panu wiadomo stanowisko dyrektorów izb skarbowych wydających interpretacje indywidualne w kwestii opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą na podstawie umów o zarządzanie spółkami kapitałowymi (tzw. kontraktów menadżerskich) budzi szereg wątpliwości. Wspomniane kontrakty menadżerskie zawierają kluczową w kontekście opodatkowania VAT czynności wykonywanych na ich podstawię klauzulę, zgodnie z którą zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu, będącego następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem treści ust. 3. Natomiast odpowiedzialność, o której mowa w przytoczonym wcześniej ustępie jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji Prezesa/Członka Zarządu Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami.

Pragniemy zaznaczyć, iż przedmiotem rozbieżnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe, jak i sądy administracyjne jest zagadnienie, które sprowadza się do tego czy w przypadku, gdy wskazany kontrakt menadżerski zawiera wyżej wymienioną klauzulę, osoby fizyczne wykonujące czynności na podstawie tego rodzaju umów działają w tym zakresie w charakterze podatników VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z poźn. zm). Z informacji przez nas uzyskanych wynika, że wątpliwości organów podatkowych budzi przede wszystkim kwestia, czy wyżej wymieniona klauzula przesądza, iż pomiędzy zlecającym wykonanie czynności (spółką kapitałową), a przyjmującym zlecenie (osoba fizyczna) istnieje stosunek prawny, w ramach którego członek zarządu nie ponosi odpowiedzialności za swoje działania lub zaniechania w ramach wykonywania kontraktu menadżerskiego.

Początkowo tj. w 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że wnioskodawcy (osoby fizyczne) nie działają w charakterze podatników w ramach czynności wykonywanych na podstawie kontraktów menadżerskich. Jednakże organy podatkowe (w niemal tożsamych stanach faktycznych) zaczęły prezentować stanowisko zgoła odmienne i uznawać za podatników członków zarządów spółek kapitałowych działających na podstawie kontraktów menadżerskich. W ramach kolejnej zmiany poglądów w wyżej wymienionej kwestii organy podatkowe powróciły do stanowiska prezentowanego pierwotnie tj. w 2012 roku. Aktualnie w oparciu o wydane interpretacje można stwierdzić, iż stanowisko prezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest w miarę jednolite, tak w praktyce dyrektorów innych izb skarbowych pojawiają się interpretacje zawierające stanowisko odmienne.

W związku z powyższym pragniemy zapytać Pana Ministra:

  1. Jakie jest ostateczne stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie rozbieżności w interpretacji wyżej wskazanych przepisów ordynacji podatkowej?
  2. Jakie działania może podjąć podatnik znajdujący się we wskazanej sytuacji?

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Pięta

Marek Krząkała

Odpowiedź na interpelację nr 33794 w sprawie rozbieżności w interpretacji niektórych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

W związku z przekazaną interpelacją nr 33794 Panów Posłów Jarosława Pięty i Marka Krząkały w sprawie rozbieżności w interpretacjach indywidualnych wydawanych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w kwestii opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umów o zarządzanie spółkami kapitałowymi (tzw. kontraktów menadżerskich), uprzejmie informuję co następuje.

Odpowiadając na pytanie pierwsze Panów Posłów dotyczące poruszanego w interpelacji zagadnienia rozbieżności interpretacji dotyczących k...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »