Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.05.2012

Konsekwencje zwrotu wkładu mieszkaniowego przez spółdzielnię

Pytanie podatnika: Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego? Czy kwota zwrotu podlega opodatkowaniu PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2012 r. (data wpływu 7 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2012 r. (data wpływu 30 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu mieszkaniowego.
W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), pismem z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr IPTPB2/436-18/12-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia tego wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Wezwanie doręczone zostało w dniu 25 kwietnia 2012 r. W dniu 30 kwietnia 2012 r. do tut. Organu wpłynęło pismo stanowiące odpowiedź na wezwanie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Postanowieniem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2003 r. sprawy o nabycie spadku po zmarłych, na podstawie ustawy, Wnioskodawca (syn) nabył w jednej trzeciej części oraz pozostałe dwoje rodzeństwa, po jednej trzeciej każde z nich. Masa spadkowa po rodzicach to spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (wniesiony wkład mieszkaniowy i spłacony kredyt wraz z odsetkami). W dniu 2 marca 2011 r. opróżniony lokal Wnioskodawca zdał do dyspozycji spółdzielni mieszkaniowej. Mieszkanie to spółdzielnia sprzedała w przetargu, a uzyskaną kwotę minus koszty przetargu oraz zaległości opłat, podzieliła na 3 (trzy) części i każdemu ze spadkobierców wypłaciła po jednej trzeciej wartości rynkowej lokalu. Jednocześnie Wnioskodawca dostał PIT-8C z informacją o wysokości dochodu z innych źródeł w części D (poz. 34 jedna trzecia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego) - przychód xxx zł. Spółdzielnia w PIT-8C, w części D, wykazała całą kwotę jako przychód nie uwzględniając wniesionego przez spadkodawców (rodziców) wkładu mieszkaniowego oraz zaciągniętego przez spółdzielnię długoterminowego kredytu na budowę mieszkania który w całości spłacili spadkodawcy (rodzice).
W piśmie z dnia 30 kwietnia 2012 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że spadkodawca zmarł 7 marca 1995 r., a spadkodawczyni zmarła 12 grudnia 2001 r.

W związku z powyższym, we wniosku oraz uzupełnieniu zadano następujące pytania.

We wniosku z dnia 7 lutego 2012 r. zawarto następujące pytania:

  1. Czy należność z tytułu rozliczenia wartości rynkowej lokalu w związku z opróżnieniem i zdaniem do dyspozycji spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa wypłacana osobom uprawnionym (spadkobiercom) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł.
  2. Czy należność z tytułu rozliczenia wartości rynkowej lokalu w związku z opróżnieniem i zdaniem do dyspozycji spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa wypłacana osobom uprawnionym (spadkobiercom), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
  3. Jaką informację spółdzielnia obowiązana jest wystawić w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego.

W piśmie z dnia 30 kwietnia 2012 r., uzupełnieniu wniosku, zadano pytanie:
Czy wypłacona należność z tytułu rozliczenia wartości rynkowej lokalu, w związku z opróżnieniem i zdaniem do dyspozycji spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa, wypłacana osobom uprawnionym (spadkobiercom), podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł.
Uzupełnienie wniosku z dnia 30 kwietnia 2012 r. stanowi sprecyzowanie wniosku z dnia 7 lutego 2012 r. W związku z tym, tut. Organ uznał, że przedmiotem interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie wskazane w uzupełnieniu.
Zdaniem Wnioskodawcy, ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu związany jest wkład mieszkaniowy oraz spłata zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na budowę lokalu, który członkowie spłacają wraz z czynszem, który członkowie spółdzielni są obowiązani wnieść w celu uczestniczenia w pokryciu kosztów budowy lokalu. Postanowieniem Sądu Rejonowego na podstawie ustawy spadek nabyli: Wnioskodawca, R. P. i T. C. W myśl art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zgodnie z przepisami o spółdzielniach mieszkaniowych, dziedziczenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie jest możliwe, to jednak nie oznacza, że dziedziczeniu nie podlega wkład mieszkaniowy, związany ze spółdzielczym prawem do lokalu. W takiej sytuacji prawa majątkowe związane z członkostwem w spółdzielni, które przysługiwały byłemu członkowi należą do masy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »