Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

13.02.2014

Koniec roku bilansowego: Odpisy aktualizujące

Obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących jest skutkiem obowiązującej w rachunkowości zasady ostrożnej wyceny. Wynika bezpośrednio z art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość uwzględnić:

 • zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
 • wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
 • wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
 • rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Zdarzenia te należy uwzględnić również wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Obowiązek aktualizacji

Z zasady wskazanej powyższej jasno wynika, że odpisów aktualizujących obowiązkowo dokonuje się na dzień bilansowy. O innych momentach, w których odpisów aktualizujących należałoby dokonywać obligatoryjnie ustawa o rachunkowości nie wspomina, oznacza to zatem, że w ciągu roku jednostka sama decyduje o potrzebie aktualizacji wartości składników aktywów. Pamiętajmy jednak, że częstotliwość weryfikacji wartości księgowej poszczególnych składników aktywów powinna znaleźć odzwierciedlenie w przyjętej przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości.

Utrata wartości rzeczowych aktywów obrotowych

Z czego może wynikać utrata wartości rzeczowych aktywów obrotowych?
Przede wszystkim może ona wynikać z utraty przez te aktywa właściwości użytkowych np. z powodu uszkodzeń, przeterminowania lub spadku cen rynkowych spowodowanego np. sezonowością.

Warto odwołać się w tym miejscu do Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów. W dokumencie tym podane zostały przykładowe przesłanki wystąpienia utraty wartości zapasów. Są to:

 • utrata kontroli (np. kradzież),
 • utrata wartości użytkowej (np. zniszczenie, obniżenie jakości, zestarzenie się, zeschnięcie),
 • utrata wartości handlowej (np. przeterminowanie, wyjście z mody, zmniejszenie popytu, przeznaczenie do zbytu ze względów ekonomicznych).

Przesłanką może być również stwierdzenie – np. podczas spisu z natury, oględzin czy analizy danych - że zapasy straciły (częściowo lub całkowicie) wartość użytkową lub wartość ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »