Kompensata różnic inwentaryzacyjnych materiałów

Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka musi przeprowadzić inwentaryzacje posiadanych aktywów i pasywów. Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest: 1) ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki dokonane drogą: a) spisów z natury, b) pisemnych uzgodnień stanów należności, środków pieniężnych i innych składników z kontrahentami, bankami itp., c) porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi; 2) porównanie danych rzeczywistych opartych o wyniki inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych, a także ustalenie, rozliczenie i ujęcie w księgach roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji, ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych; 3) zapewnienie właściwej ochrony zasobów jednostki i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki oraz ocena przydatności i kompetencji tych osób; 4) ocena wartości użytkowej, przydatności i realności posiadanych składników aktywów.

 

Jednym z inwentaryzowanych składników są materiały.

Materiał inwentaryzujemy:

- na ostatni dzień każdego roku obrotowego – jeżeli wartość materiałów została odpisana w koszty  na dzień zakupu,

- na ostatni dzień każdego roku obrotowego, z tym że termin ten uważa się za dochowany jeżeli inwentaryzacja zostanie przeprowadzona raz w ciągu 2 lat – jeżeli zapasy materiałów objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i znajdują się na strzeżonych składowiskach,

- na ostatni dzień każdego roku obrotowego, z tym że termin ten uważa się za dochowany jeżeli inwentaryzacja zostanie przeprowadzona raz w ciągu roku – jeżeli materiały objęte są ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji materiałów w formie spisu z natury należy ustalić czy pojawiły się różnice inwentaryzacyjne.

Księgowy porównuje wykazane w arkuszach spisowych lub zestawieniach zbiorczych stany wynikające ze spisu z natury ze stanami z ewidencji księgowej przeniesionymi do arkuszy spisowych lub zestawień zbiorczych. Warunkiem uzyskania poprawnych wyników porównań jest uprzednie sprawdzenie kompletności ujęcia w ewidencji księgowej dokumentów obrotów zapasami dokonanych do dnia spisu, z uwzględnieniem obrotów, które nastąpiły w czasie spisu, a w odniesieniu do zapasów objętych bieżącą ilościową lub ilościowo - wartościową ewidencją także sprawdzenie:

a) identyczności porównywanych składników zapasów na podstawie ich nazwy, symbolu indeksu lub kodu bądź innych oznaczeń,

b) zgodności jednostek miary danego składnika stosowanych podczas spisu i w ewidencji księgowej,

c) identyczności cen przyjętych do wyceny spisu z cenami stosowanymi w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Sposób porównania wyników spisu z natury z danymi ewidencji księgowej zależy od przyjętej przez jednostkę metody ewidencji zapasów.

W wyniku porównania mogą pojawić się różnice inwentaryzacyjne, które będą nadwyżką lub niedoborem.

W celu ustalenia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych komisja inwentaryzacyjna:

a) przeprowadza rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za zapasy i sporządza z ich przebiegu protokół, a także uzyskuje od osoby odpowiedzialnej pisemne wyjaśnienie przyczyn różnicy,

b) zbiera od innych pracowników dodatkowe informacje o przyczynach różnic,

c) korzysta z danych zawartych w dowodach źródłowych i ewidencji księgowej, zlecając w razie potrzeby ich sprawdzenie,

d) decyduje o ponownym przeprowadzeniu określonego fragmentu spisu z natury bądź powtórzeniu go na danym polu spisowym w całości w razie trudności ustalenia przyczyn powstania różnic, a zarazem stwierdzenia uchybień w przebiegu spisu, zastrzeżeń co do poprawności i obiektywizmu ustaleń, a także w przypadku odmowy podpisania arkusza spisowego przez osobę odpowiedzialną z jednoczesnym wskazaniem powodów tej odmowy.

Do niedoborów usprawiedliwionych (uzasadnionych), powstałych z przyczyn niezależnych od osób odpowiedzialnych, zalicza się w szczególności:

a) ubytki naturalne, wynikające z cech zapasów lub procesów fizykochemicznych, jak: wysychanie, ulatnianie, parowanie, wyk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »