Komornik pobiera opłatę egzekucyjną w każdej połączonej sprawie

Interpelacja nr 32981 do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych

Szanowny Panie Ministrze!

Art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji stanowi, iż w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W sytuacji, w której ten sam wierzyciel dysponuje więcej niż jednym tytułem wykonawczym przeciwko temu samemu dłużnikowi i skieruje te sprawy do jednego komornika, wówczas komornik sądowy pobiera opłatę egzekucyjną od każdej z połączonych spraw. Za takim poglądem opowiedział się Sąd Najwyższy w niedawno zapadłym wyroku z dnia 13 maja 2015 roku.

Stanowiska w tej sprawie były do tej pory dwa. Pierwsze zakładało, iż formalnie odrębne sprawy należy traktować jako odrębne przy ustalaniu opłaty egzekucyjnej. Drugie stanowisko, bardziej korzystne dla sytuacji dłużników, iż takie sprawy należy traktować jako jedną, dla której obowiązuje ustawowy limit wysokości opłaty egzekucyjnej.

Zwracam się zatem z pytaniem, czy dzielenie egzekucji na więcej spraw w przypadku gdy mamy do czynienia z tymi samymi stronami (wierzycielem i dłużnikiem) nie stanowi niejako obejścia górnego limitu opłaty egzekucyjnej?
Czy w ocenie ministerstwa nie należałoby dokonać nowelizacji art. 49 ustawy o komornikach i egzekucji w taki sposób, aby w przypadku kilku spraw pomiędzy tymi samymi stronami podlegałyby one „łączeniu” i obowiązywałby w stosunku do nich jeden limit w zakresie wysokości opłaty egzekucyjnej?

Iwona Kozłowska

Odpowiedź na interpelację nr 32981 w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych

Szanowny Panie Marszałku!

W nawiązaniu do zapytania Pani Poseł Iwony Kozłowskiej nr 32981 z dnia 11 czerwca 2015 r., dotyczącego wysokości opłat egzekucyjnych, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Na wstępie zauważyć trzeba, iż nie jest jeszcze znane uzasadnienie zapadłego w dniu 13 maja 2015 r. wyroku Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt: III CZP 14/15, w związku z czym nie jest możliwe szczegółowe odniesienie się do podnoszonych w nim argumentów. Nie mniej jednak zauważyć można, odpowiadając na pytanie pierwsze dotyczące „dzielenia” spraw egzekucyjnych i związanych z tym opłat, iż zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790, j.t., dalej „u.k.s.e.”) w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek sk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »