Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.04.2016

Kolejne zmiany w zakresie rozliczania VAT?

Interpelacja nr 2354 w sprawie wprowadzenia możliwości rozliczania się podatnika VAT z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej oraz wydłużenia okresu rozliczeniowego z 90 do 120 dni

Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładamy Panu Marszałkowi interpelację do Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy, w sprawie wprowadzenia możliwości rozliczania się podatnika VAT z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej oraz wydłużenia okresu rozliczeniowego z 90 do 120 dni.

Zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości wprowadzicie Państwo zmiany w przepisach, umożliwiające podatnikowi VAT rozliczanie się z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej, to znaczy obowiązek odprowadzenia podatku powstanie nie z chwilą wystawienia faktury, lecz dopiero z chwilą otrzymania zapłaty. Kolejną Państwa obietnicą było wydłużenie okresu rozliczeniowego z 90 do 120 dni. Dokładnie takie zapisy znajdują się również w Programie wyborczym PiS. Z pewnością byłoby to udogodnienie dla podatników VAT. Wierzymy, że Ministerstwo Finansów prowadzi intensywne prace w celu wprowadzenia w/w zmian.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

 1. Na jakim etapie są prace nad wprowadzeniem możliwości rozliczania się podatnika VAT z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej oraz nad wydłużeniem okresu rozliczeniowego z 90 do 120 dni?
 2. Kiedy zostaną wprowadzone stosowne zmiany w przepisach w tym zakresie?

Z poważaniem,
Paweł Olszewski, Poseł na Sejm RP
Sławomir Nitras, Poseł na Sejm RP

W związku z przekazaną interpelacją nr 2354 Panów Posłów Pawła Olszewskiego i Stanisława Nitrasa w sprawie wprowadzenia możliwości rozliczania się podatnika VAT z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej oraz wydłużenia okresu rozliczeniowego z 90 do 120 dni, uprzejmie informuję co następuje.

System podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Oznacza to, że regulacje przyjęte w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą o VAT”, muszą być zgodne w szczególności z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2006/112/WE”.
Zgodnie z art. 63 dyrektywy 2006/112/WE zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny, w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Stosownie do art. 66 dyrektywy 2006/112/WE, w drodze odstępstwa, państwa członkowskie mogą postanowić, że VAT staje się wymagalny dla określonych transakcji lub dla określonych kategorii podatników w jednym z następujących terminów:

 1. nie później niż z datą wystawienia faktury;
 2. nie później niż w momencie otrzymania zapłaty;
 3. jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, w określonym terminie nie później niż z upływem terminu wystawienia faktury ustalonego przez państwo członkowskie na mocy art. 222 akapit drugi lub, jeżeli państwo członkowskie nie ustaliło takiego terminu – w określonym terminie od daty zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, w świetle prawa unijnego ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego stanowiącego odstępstwo od ww. generalnej zasady możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do określonych transakcji lub do określonych kategorii podatników.

W myśl ustawy o VAT, której regulacje znajdują odzwierciedlenie w powołanych przepisach dyrektywy 2006/112/WE, obowiązek podatkowy w tym podatku powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1).

Zgodnie z ww. przepisem ustawy o VAT, podatek staje się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady powinien zostać rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

Ustawa o VAT przewiduje dla niektórych towarów czy usług szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, w tym z chwilą o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »