Kodeks pracy 2019: Koniec z okresowymi szkoleniami BHP w biurach

Z początkiem przyszłego roku zmienią się przepisy Kodeksu pracy w zakresie szkoleń BHP, a mianowicie ograniczony zostanie obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. Ponadto, więcej pracodawców będzie mogło wykonywać zadania służby BHP. Zwiększony zostanie bowiem limit zatrudnionych, z 20 do 50 pracowników, który to umożliwia.

Okresowe szkolenia BHP

Kwestie dotyczące szkoleń okresowych z zakresu BHP regulowane są w prawie UE, jak również przepisach krajowych. Zgodnie z art. 12 dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 183 z 29.06.1989, str. 1), „pracodawca powinien zapewnić, aby każdy pracownik otrzymał odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności w postaci przyswojenia informacji i instrukcji specyficznych dla swojego miejsca pracy lub rodzaju wykonywanych czynności:

 • podczas przyjmowania do pracy,
 • w wypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze,
 • w wypadku wprowadzenia nowego wyposażenia lub zmiany wyposażenia miejsca pracy,
 • w wypadku wprowadzenia nowej technologii.

Szkolenie powinno być:

 • dostosowane, z uwzględnieniem charakteru występujących nowych lub zmienionych zagrożeń, oraz
 • powtarzane okresowo, jeżeli jest to konieczne.”

Kodeks pracy natomiast nazbyt rygorystycznie wdraża regulacje prawne powyższej dyrektywy w zakresie szkoleń, obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie ograniczając się jedynie - jak to jest wskazane w dyrektywie - do sytuacji, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Przepis art. 2373 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…)”.

Z powyższej dyrektywy wynika, że szkolenie powinno być powtarzane, mając na względzie charakter zagrożeń oraz efektywność samego szkolenia. Ustawodawca uznał zatem konieczne, aby Kodeks pracy również uwzględniał przypadki, w których pracownicy określonych grup zawodowych będą zwolnieni ze szkolenia okresowego, jeśli nie jest to wymagane ze względu na ewentualne zagrożenia czy też efektywność szkolenia.

Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., uzależnia konieczność powtórzenia szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków i odnosi się jedynie do pracowników administracyjno-biurowych.

Zatem, szkolenia okresowe BHP nie będą obowiązkowe dla pracowników administracyjnobiurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Należy podkreślić, że są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zostało określonych 30 kategorii ryzyka. Zmiana obejmuje jedynie pierwsze 3 z 30, co stanowi 10% kategorii ryzyka, które nie będą objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Dodajmy, że powyższe nie oznacza, że pracownicy tej grupy nie będą wcale objęci obowiązkiem jakichkolwiek szkoleń i instruktaży. Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracown...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »