Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

10.04.2019

Klauzula nadużycia prawa w ustawie o VAT

Zgodnie z definicją określoną w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w ramach transakcji, która pomimo spełniania warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, którym służą te przepisy. Jest to tzw. mała klauzula obejścia prawa podatkowego. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obejmująca wszelkie pozostałe podatki zawarta została w Ordynacji podatkowej.

Klauzula w orzecznictwie TS UE

Klauzula nadużycia prawa nie jest nowym rozwiązaniem. Jest ona znana już od dawna dzięki orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości UE. Została ona przez nie wykształcona z powodu braku w unijnych dyrektywach uregulowań dotyczących nadużywania prawa dotyczącego VAT przez podatników tego podatku.

Unijne orzecznictwo w tej kwestii liczyć można od wyroku w sprawie C-255/02 z 21 lutego 2006 r. Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd och County Wide Property Investments Ltd v. Commissioners of Customs & Excise. W uregulowaniu tym Trybunał wskazał przesłanki przemawiające za uznaniem danej czynności za stanowiącą nadużycie prawa:

  • pomimo spełniania przesłanek formalnych określonych w uregulowaniach unijnych dyrektyw oraz opartego na nich ustawodawstwa krajowego skutkują odniesieniem przez podatnika korzyści podatkowej, której osiągnięcie pozostaje w sprzeczności z celem tych przepisów. Jest to przesłanka obiektywna odnosząca się do czynności, które spełniają warunki formalne określone przez Dyrektywę 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1) i przepisy krajowe. Gdy transakcja nie została przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy dojść może do – w opinii Trybunału – do oszustwa nie zaś do nadużycia prawa.
  • z ogółu obiektywnych okoliczności wynikać powinno, że zasadniczym celem transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowej. Jest to przesłanka subiektywna stanowiąca cel przeprowadzenia transakcji. Zdaniem Trybunału zakaz nadużyć jest bezprzedmiotowy w sytuacji, gdy transakcje mogą mieć uzasadnienie inne niż samo osiągnięcie korzyści podatkowych.

Później pojawiło się wiele innych orzeczeń, w których Trybunał przedstawiał przesłanki uznania danych czynności podatnika za zmierzające do obchodzenia prawa. Jednak wyżej przedstawiony wyrok uznać należy za najistotniejszy w kwestii określenia kryteriów nadużywania prawa w zakresie VAT. Dorobek orzeczniczy TS UE w tym względzie jest więc bogaty i stanowi solidną podstawę do wydawania rozstrzygnięć sądom krajowym z odwołaniem się do niego.

Podsumowując krótko zagadnienia jakimi zajmował się Trybunał, było nimi znalezienie granicy pomiędzy w pełni uprawnionym korzystaniem z przepisów przez planowanie podatkowe a nadużyciem prawa.

Sztuczna konstrukcj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »