Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

10.06.2014

Kilka umów u jednego zleceniodawcy a składki ZUS

W sytuacji, gdy z danym zleceniobiorcą zleceniodawca zawarł kilka umów zlecenia, których zakresy przedmiotowe nie pokrywają się (czynności nie są tożsame), to zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie z tytułu pierwszej umowy zlecenia, pomimo, iż z tytułu tej umowy w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia. Ewentualna zmiana w zakresie objęcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu innej, niż pierwsza umowa uzależniona jest od inicjatywy samego zleceniobiorcy - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, 19 maja2014 r.
Znak: DI/100000/43/369/2014

Decyzja nr 181.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 14 marca 2014 r. złożonym przez przedsiębiorcę ... w sprawie braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu innej umowy zlecenia zawartej z tym samym zleceniodawcą.

Uzasadnienie

Dnia 19 marca 2014 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 14 marca 2014 r. złożony przez przedsiębiorcę ... z siedzibą ..., o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r. doręczonym dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, iż zawarł z tą samą osobą więcej niż jedną umowę zlecenia (o świadczenie usług), przy czym co najmniej jedna z umów przewiduje wypłatę wynagrodzenia rzadziej niż co miesiąc. Z tytułu tej akurat umowy zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczony jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowymi. We własnym stanowisku w sprawie spółka wskazuje, iż płatnik jest zobowiązany obliczać, rozliczać i przekazywać ZUS składki od wypłacanych wynagrodzeń co miesiąc (art. 17 ust. 1 ww. ustawy). Ze względu na comiesięczną częstotliwość może w niektórych miesiącach dochodzić do sytuacji, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe będzie wynosiła zero, a wykazana będzie tylko podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorca otrzyma w takim miesiącu wynagrodzenie tylko z umowy (umów), z tytułu których nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu ani wypadkowemu. Zdaniem przedsiębiorcy taka sytuacja jest poprawna i zgodna z obowiązującymi przepisami, bowiem w kodeksie cywilnym nie ma obowiązku wypłacenia wynagrodzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu (w przeciwieństwie do art. 85 § 1 kodeksu pracy). W takim miesiącu płatnik składek rozlicza składki za ubezpieczonego zleceniobiorcę w raporcie imiennym miesięcznym ZUS RZA. W szczególności nie ma potrzeby zarejestrowania ubezpieczonego z pierwszym dniem takiego miesiąca przy użyciu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA i wyrejestrowania z końcem takiego miesiąca przy użyciu formularza ZUS ZWUA. Taki ubezpieczony już wcześniej był zarejestrowany przy użyciu zgłoszenia do ubezpieczeń o symbolu formularza ZUS ZUA. Ponadto nie istnieje podstawa prawna do tego, aby w takim miejscu ubezpieczony został objęty obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z tytułu innej umowy zlecenie (o świadczenie usług) zawartej z płatnikiem składek.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 23 kwietnia 2014 r. (wpływ do Oddziału ZUS w Gdańsku dnia 30 kwietnia 2014 r.) przedsiębiorca wskazał, iż zakresy przedmiotowe umów zlecenie (o świadczenie usług) nie pokrywają się (czynności nie są tożsame). Wszystkie umowy są odpłatne. Umowa, z tytułu której ubezpieczony jest objęty obowiązkowo ubezpi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »