Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.06.2016

Kiedy stowarzyszenie musi wykazać otrzymane darowizny?

Pytanie podatnika: W jaki sposób stowarzyszenie powinno w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wykazać i rozliczyć otrzymane darowizny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 2 maja 2016 r.), uzupełnionym 10 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wynikających z art. 18 ust. 1e updop – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 2 maja 2016 r. do tut. Biura, wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wynikających z art. 18 ust. 1e updop. Wniosek został uzupełniony pismem 4 maja 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z 4 maja 2016 r.):
Stowarzyszenie, niebędące kościelną osobą prawną (dalej również: „Wnioskodawca”) jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nigdy nie skorzystał z żadnych zwolnień na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozliczając się od początku swego istnienia na zasadach ogólnych.

W szczególności, Wnioskodawca nigdy nie pomniejszył swojego dochodu odliczając darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i nie pomniejszył w ten sposób swojej podstawy opodatkowania. Wnioskodawca nigdy też nie otrzymał darowizny, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś Darczyńcy na rzecz Wnioskodawcy nie dokonywali pomniejszenia swej podstawy obliczenia podatku przez odliczenie od dochodu takiej darowizny. Wnioskodawca, wraz ze swoim zeznaniem podatkowym za 2015 r., o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z ostrożności, złożył druk CIT-D, gdzie wyodrębnił z przychodów kwoty ogółem wszystkich otrzymanych darowizn (tj. darowizn niebędących darowiznami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ani darowizną oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie wskazując jednak celu ich przeznaczenia jako zgodnego ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ani jako celu w postaci kultu religijnego, gdyż zgodnie z prawdą, żadnego z tych celów owe darowizny nie spełniały. Także jedynie z ostrożności, Wnioskodawca wyszczególnił przy tym wszystkie otrzymane darowizny (tj. darowizny niebędące darowiznami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ani darowizną, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), pochodzące od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy.

Wnioskodawca zaniechał jednak udostępnienia do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie zawiadomił o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:
Czy Stowarzyszenie powinno w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2015, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 1.  
  1. wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem wszystkich otrzymanych darowizn (tj. także darowizn niebędących darowiznami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ani darowizną, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł,
  2. czy też jedynie tych darowizn, co do których Wnioskodawca jest w stanie wskazać, że cel ich przeznaczenia jest zgodny ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jest celem w postaci kultu religijnego, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota takiej darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich takich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł?
 2. złożyć wraz ze swoim zeznaniem podatkowym druk CIT-D lub jakikolwiek inny druk, formularz lub pismo, których złożenie będzie realizacją obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 3. udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o niektórych lub wszelkich swoich darowiznach, otrzymanych w 2015 r. i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli jego dochód za 2015 r. przekraczał kwotę 20.000 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z 4 maja 2016 r., obowiązki o których mowa w art. 18 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczą tylko takich podmiotów, podlegających ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które w okresie objętym ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »