Kiedy najem prywatny staje się działalnością gospodarczą?

Pytanie: Wnioskodawca jest właścicielem mieszkania, w którym nie mieszka. Jest to główna okoliczność, która przyczyniła się do czynności związanych z wynajmem. Oferta wynajmu jest zamieszczona w mediach w celu znalezienia wynajmującego. Mieszkanie jest wynajmowane na różne okresy w zależności od zapotrzebowania wynajmujących osób. Czynności wynajmu są wykonywane w celach dodatkowego zarobku bez względu na rezultat gdyż głównym źródłem zarobkowym jest praca na etacie. Jaki ryczałt Wnioskodawca powinien płacić zarówno w przypadku najmu krótkoterminowego jak i długoterminowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2017 r. (data wpływu 15 listopada 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu 5 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od marca 2017 r. płaci podatek dochodowy z najmu ryczałt 17%. Jest to najem krótkoterminowy t.j. najem dobowy.

Czynności wynajmu są wykonywane przez Niego w celach dodatkowego zarobku bez względu na rezultat gdyż głównym źródłem zarobkowym jest praca na etacie. Powyższe czynności wykonywane są w sposób zorganizowany i ciągły.

Wnioskodawca jest właścicielem mieszkania, w którym nie mieszka – mieszkanie stoi puste. Jest to główna okoliczność, która przyczyniła się do czynności związanych z wynajmem. Oferta wynajmu jest zamieszczona w mediach w celu znalezienia wynajmującego. Mieszkanie jest wynajmowane na różne okresy w zależności od zapotrzebowania wynajmujących osób. Zdarzyły się okresy wynajmowania: najkrótszy okres wynajmowania – 3 dni; najdłuższy okres wynajmowania – 2 miesiące. Nie istnieje limit okresu wynajmowania – Wnioskodawca szuka wynajmujących na jak najdłuższy okres żeby ograniczyć czynności związane z przekazywaniem kluczy i przygotowaniem mieszkania dla kolejnego wynajmującego. W dniu zameldowania wynajmujący dostaje klucze do mieszkania. Kolejnym razem Wnioskodawca spotyka się z wynajmującym w dniu wymeldowania w celu odebrania kluczy.

Ponadto Wnioskodawca nadmienia, że pytanie zawarte we wniosku dotyczy przychodów uzyskiwanych w 2017 r. Interpretacja odnośnie roku 2017 wpłynie również na rok podatkowy 2018.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaki podatek (ryczałt) Wnioskodawca powinien płacić zarówno w przypadku najmu krótkoterminowego jak i długoterminowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu do opodatkowania choć może istnieć najem, który jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczania przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem.

Jednocześnie należy dodać, że zawarcie umowy najmu na krótki okres nie jest przesłanką powodującą utratę prawa do opodatkowania uzyskanego przychodu w ramach źródła jakim jest najem prywatny.

Zatem, jeśli w tym przypadku nie jest prowadzona działalność w zakresie usług hotelowych – uzyskany przychód może być opodatkowany poza działalnością gospodarczą. 

I tak, najem prywatny może być rozliczany w dwojaki sposób:

  1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik rozpoczynający osiąganie przychodów z najmu prywatnego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód. Stawka ryczałtu dla przychodów z najmu prywatnego wynosi 8,5 % od uzyskanego przychodu. Podatek wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano przychód, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. Po zakończeniu roku składa się zeznanie roczne PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28/A (w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym). Nie ma obowiązku składania deklaracji miesięcznych. W przypadku rozpoczęcia najmu prywatnego i wyboru tej formy opodatkowania można wpłacać ryczałt kwartalnie od następnego roku podatkowego, jeżeli przychód z najmu w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczył kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro oraz do 20 stycznia roku podatkowego podatnik zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania o wyborze takiej formy wpłacania ryczałtu.
  2. Zasady ogólne według skali. W tym przypadku zaliczki na podatek (obliczone wg skali podatkowej) wpłaca się w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Po zakończeniu roku składa się zeznanie roczne PIT-36 (w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym). Podatek wynosi 18% lub 32% w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów. Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy według skali należy uwzględnić koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) – przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »