Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.06.2016

Kiedy można anulować fakturę VAT?

Pytanie podatnika: W 2013 r. Wnioskodawca wystawił faktury za swoje usługi, które zostały wysłane listem poleconym do kontrahenta. Podatek należny z ww. faktur został ujęty w deklaracji VAT-7 za luty 2013. Kontrahent nigdy nie zaakceptował faktur, tzn. nie potwierdził odbioru i nie ujął w księgach. Zgodnie z wyrokiem sądu faktury nigdy nie powinny zostać wystawione. Czy Spółka może anulować ww. faktury i dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2013 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości anulowania faktur oraz możliwości wystawienia faktur korygujących i korekty deklaracji VAT-7 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości anulowania faktur oraz możliwości wystawienia faktur korygujących i korekty deklaracji VAT - 7.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Spółka ….. Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, której przedmiotem działalności są roboty budowlane. Spółka 28 maja 2012 roku zawarła umowy o podwykonawstwo robót budowlanych z …. Sp. z o.o. Na podstawie zawartych umów i wykonanych robót w 2012 roku wystawiono 2 faktury. Z czego na podstawie umowy przekazu generalny wykonawca - ….. Sp. z o.o. - dokonał zapłaty części należności.

….. Sp. z o.o. w 2013 roku w styczniu wystawiła kolejne faktury za swoje usługi:

 • fakturę 2/01/2013 na kwotę 247 783,50 zł;
 • fakturę 3/01/2013 na kwotę 480 007,50 zł,

które zostały wysłane listem poleconym do kontrahenta. Podatek należny z ww. faktur został ujęty w deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2013.

…… Sp. z o.o. nigdy nie zaakceptował faktur 2/01/2013 i 3/01/2013. Spółka ….. nie otrzymała również płatności za ww. faktury. W związku z powyższym ….. Sp. z o.o. dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej zarówno od Spółki ….. Sp. z o.o. (postawionej w 2013 rok w stan upadłości) jak i od generalnego wykonawcy …… Sp. z o.o.

Wyrok Sądu z 2015 roku (podtrzymany w 2016 roku) jest niekorzystny dla Spółki …... Wynika z niego, że kwoty ujęte w ww. fakturach są nienależne Spółce. Sąd uznał bowiem, że zawarta 06 grudnia 2012 r. umowa przekazu wyczerpuje już w całości zobowiązana ….. wobec …… Sp. z o.o.

Spółka zamierza dokonać korekty lub anulować faktury w związku z wyrokiem Sądu, uznającego, że zawarta umowa przekazu zmniejsza całkowitą wartość robót budowlanych. ….. Sp. z o.o. nigdy nie zaakceptował faktur 2/01/2013 i 3/01/2013 tzn. nie potwierdził odbioru. Po złożeniu wniosku o interpretację przez …. Spółka uzyskała od firmy …… Sp. z o.o. pisemna informację, że ww. faktury nie zostały ujęte w księgach Spółki - Dłużnika.

….. nie otrzymała zapłaty od generalnego wykonawcy …… za faktury, które zostały ujęte w deklaracji VAT-7 za luty 2013 r. Wierzytelności nie zostały zbyte, ani nie zostały uregulowane. Sąd uznał, iż kwoty wykazane w fakturach są nienależne Spółce, ponieważ została podpisana umowa przekazu, która zmniejszyła całkowitą wartość robót budowlanych. Zgodnie z wyrokiem Sądu faktury 2/01/2013 i 3/01/2013 nigdy nie powinny zostać wystawione. Wg Sądu faktury wystawione w 2012 roku całkowicie już zaspokoiły żądania Spółki …… wobec …… Sp. z o.o.

Faktury objęte przedmiotem wniosku były wystawione na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 zarejestrowanego jako podatnika VAT czynnego. ….. został objęty postępowaniem upadłościowym dopiero w sierpniu 2013 roku. Wierzyciel i dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Faktury 2/01/2013 i 3/01/2013 miały taki sam termin płatności - 06 luty 2013 r. 150 dni od upływu terminu płatności minęło więc 06 lipca 2013 r.

Spółka …… skorzystała z tzw. ulgi za złe długi w deklaracji za miesiąc lipiec 2013 r. Deklaracja za lipiec 2013 r. została złożona 19 sierpnia 2013 r. Okazało się jednak, że Spółka ….. została postawiona w stan upadłości układowej 05 sierpnia 2013 r. …… nie miał więc prawa do ulgi za złe długi i sporządzono korektę deklaracji VAT-7 za lipiec 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może anulować ww. faktury i dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2013? Czy też prawidłowym działaniem będzie wystawienie faktur korygujących i korekta deklaracji w miesiącu wystawienia faktur i wysłania do odbiorcy? Spółka ….. nie ma pewności, czy faktury korygujące zostaną podpisane przez kontrahenta.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym działaniem będzie sporządzenie faktur korygujących i próba ich dostarczenia kontrahentowi a następnie korekta deklaracji VAT-7 w miesiącu otrzymania ewentualnego potwierdzenia odbioru bądź zwrotu przesyłki listowej.

Zdaniem Spółki anulowanie faktury nie jest możliwe z uwagi na fakt iż faktury zostały jednak wysłane do kontrahenta i tym samym zostały wprowadzone do obrotu gospodarczego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. (...)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z art. 106a pkt 1 ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których ustawodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiona przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

Jak wynika z zapisu art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »