Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.06.2019

Kiedy interpretacja podatkowa chroni podatnika?

Organ podatkowy na etapie prowadzonego postępowania podatkowego analizuje całokształt materiału dowodowego, a w przypadku posiadania przez podatnika interpretacji indywidualnej bada zgodność opisanego stanu faktycznego z rzeczywistym. Ustalenie braku tożsamości opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ze stanem rzeczywistym stanowi przeszkodę do korzystania z mocy ochronnej interpretacji podatkowej - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 31550 do ministra finansów w sprawie problemów przedsiębiorców spowodowanych zmianami indywidualnych interpretacji podatkowych na niekorzyść firm

Szanowna Pani Minister!

Jedną z kluczowych cech przyjaznego przedsiębiorczości systemu ekonomicznego jest stabilność i przewidywalność systemu prawnego. Przepisy i regulacje prawne tworzą systemowe ramy m.in. prowadzenia działalności gospodarczej, określają zasady postępowania zarówno między przedsiębiorcami, jak też między firmami a instytucjami publicznymi, w tym także aparatem skarbowym. Oczywiste jest, że prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem, a rolą przepisów prawa jest m.in. jasne określanie reguł gry rynkowej i minimalizowanie ryzyka tam, gdzie to możliwe. To szczególnie istotne np. w kontekście zatrudnienia pracowników, dla których stabilność miejsca pracy jest bardzo ważna, pozwala bowiem zapewnić życiową stabilizację.

W tym kontekście za szczególnie niepokojące należy uznać informacje, które w kwietniu 2019 r. pojawiły się w debacie publicznej za pośrednictwem jednego z największych dzienników w Polsce. W materiale prasowym opisano casus przedsiębiorcy, któremu administracja skarbowa nakazała zwrócić otrzymany kilka lat wcześniej zwrot podatku VAT w kwocie wynoszącej kilka milionów złotych.

Wspomniany zwrot podatku przyznano firmie po tym, gdy otrzymała ona indywidualną interpretację podatkową. Przedstawiciele aparatu skarbowego państwa uznali w niej za zasadne, aby dana firma stosowała stawkę podatku VAT na poziomie 5%, a nie 8%, bo specyfika prowadzonej przez nią działalności kwalifikuje się do objęcia niższą stawką podatku VAT. Po kilku latach zarząd firmy otrzymał jednak decyzję aparatu skarbowego unieważniającą tę wcześniejszą, a wraz z nią przedsiębiorstwo zobligowano do zwrócenia całej otrzymanej kwoty. W obliczu zaistniałej sytuacji przyszłość firmy stanęła pod dużym znakiem zapytania.

Należy stanowczo podkreślić, że tego typu sytuacje mogą powodować bardzo poważne komplikacje w funkcjonowaniu polskich firm, istotnie podważają też zaufanie do instytucji państwa, w tym do ich przewidywalności. Co oczywiste Skarb Państwa jest ściśle obowiązany do zachowania należytej staranności w dysponowaniu środkami publicznymi. Z drugiej strony decyzje administracyjne wydane przez organy publiczne odgrywają ważną rolę w obrocie gospodarczym państwa, dlatego ich rzetelność powinna stać na najwyższym poziomie.

Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Wobec ilu firm wg stanu na kwiecień 2019 r. toczy się postępowanie wszczęte z inicjatywy administracji skarbowej dotyczące zmiany indywidualnej interpretacji podatkowej i konieczności zwrócenia otrzymanej nadpłaty podatku VAT?
 2. Ile postępowań opisanych w pytaniu nr 1 niniejszej interpelacji toczyło się w latach 2016–2018?
 3. Czy jest prawdą, że wg stanu na kwiecień 2019 r. w Polsce jest ok. 100 tys. przedsiębiorstw zajmujących się dostawą gotowych posiłków do domów klientów i z tego tytułu uprawnionych do korzystania ze stawki VAT na poziomie 5%?
 4. W ilu postępowaniach o charakterze opisanym w pytaniu nr 1 niniejszej interpelacji zwrot nadpłaconego podatku okazał się słuszny i jaką kwotę z tego tytułu pozyskał Skarb Państwa?
 5. Ile postępowań o charakterze opisanym w pytaniu nr 1 zakończyło się utrzymaniem w mocy postanowień pierwotnej indywidualnej interpretacji podatkowej?
 6. Ile spraw o charakterze opisanym w pytaniu nr 1 skierowano na drogę sądową i ile decyzji administracji o zmianie indywidualnej interpretacji podatkowej i konieczności zwrotu nadpłaconego podatku VAT zostało uchylonych przez sądy?
 7. Jakie działania podejmie Ministerstwo Finansów, aby zapewnić większą spójność i konsekwencję w decyzjach ujętych w interpretacjach podatkowych?

Poseł Aldona Młyńczak

20 maja 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 31550 w sprawie problemów przedsiębiorców spowodowanych zmianami indywidualnych interpretacji podatkowych na niekorzyść firm

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 31550 z dnia 24 maja 2019 r. Posła na Sejm RP Pani Aldony Młyńczak w sprawie problemów przedsiębiorców spowodowanych zmianami indywidualnych interpretacji podatkowych na niekorzyść firm, uprzejmie informuję.

W interpelacji zwraca Pani Poseł uwagę, że stabilny, przewidywalny oraz przyjazny system prawno-podatkowy i instytucjonalny wpływa pozytywnie nie tylko na prawidłowe wywiązywanie się przez podatników prowadzących działalność gospodarczą z obowiązków publiczno-prawnych ale również wzmacnia zaufanie do instytucji państwa. Zwróciła również Pani Poseł uwagę na fakt, iż powadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ryzykiem jej niepowodzenia, jednakże nie może ono wynikać z błędnej praktyki organów podatkowych przejawiającej się wadliwymi czy też wewnętrznie sprzecznymi rozstrzygnięciami podatkowymi.

Poruszając ten istotny i wysoce pożądany aspekt pozytywnej współpracy pomiędzy administracją publiczną oraz biznesem Pani Poseł powołała się na medialne doniesienia dotyczące rzekomo nieprawidłowego działania aparatu skarbowego w stosunku do podatnika podatku od towarów i usług, które przejawiło się w określeniu ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »