Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

05.06.2019

Kiedy działkowiec zapłaci podatek od odszkodowania?

Pytanie: Urząd Miasta przyznał i wypłacił Wnioskodawcy odszkodowanie z tytułu naniesień budowlanych i roślinnych na działce znajdującej się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Odszkodowanie zostało przyznane Wnioskodawcy w związku z likwidacją ROD. Czy kwota uzyskana z tytułu odszkodowania za naniesienia budowlane i roślinne, dokonane na działce na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2019 r. (data wpływu 20 marca 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 maja 2019 r. (data wpływu 15 maja 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie otrzymania odszkodowania w związku z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2019 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie otrzymania odszkodowania w związku z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900), w związku z czym pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.197.2019.1.SŻ, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 29 kwietnia 2019 r. (data doręczenia 7 maja 2019 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 7 maja 2019 r. (data wpływu 15 maja 2019 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 14 maja 2019 r.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Urząd Miasta …  Wydział …, decyzją w sprawie nr … przyznał i wypłacił Wnioskodawcy odszkodowanie w kwocie 42 100 zł z tytułu naniesień budowlanych i roślinnych na działce znajdującej się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „…” w …. Powyższa kwota zgłoszona została do Pierwszego Urzędu Skarbowego … jako uzyskany przez Wnioskodawcę przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Doręczono Wnioskodawcy także PIT-11.

Działka, na której znajdowały się naniesienia budowlane i roślinne była w nieodpłatnym użytkowaniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „…” w …. Wnioskodawca posiadał prawo do korzystania z działki, bowiem przyjęty został w poczet członków Polskiego Związku Działkowców, na mocy uchwały Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego „…” i została przydzielona Mu działka na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

Podmiotem będącym właścicielem gruntu stanowiącego teren rodzinnych ogródków działkowych był Skarb Państwa.

Odszkodowanie zostało przyznane Wnioskodawcy w związku z likwidacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego „…” w …. Wojewoda … decyzją nr …, po rozpatrzeniu wniosku poprzedniego właściciela nieruchomości, którym była …, stwierdził nieważność uprzedniej decyzji Naczelnika Dzielnicy … z dnia 30 marca 1982 r., nr …, mocą której wywłaszczono na rzecz państwa nieruchomość należącą uprzednio do …, co skutkowało przywróceniem prawa własności poprzedniemu właścicielowi. Odszkodowanie wypłacono na mocy decyzji Prezydenta Miasta … z dnia 28 lutego 2018 r. Jako podstawę prawną wypłaty odszkodowania wskazano art. 104 i art. 107 § 1 i 3 k.p.a. oraz art. 22 ust. l pkt l i art. 25 ust. 1, 2, 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie za naniesienia budowlane i roślinne. Wydatki poniesione na nabycie poszczególnych składników majątkowych znajdujących się na działce i ich nabycie następowało sukcesywnie. Od ich poniesienia do dnia wygaśnięcia praw do działki przysługujących ROD i likwidacji ROD upłynął okres ponad 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło poniesienie wydatków na nabycie naniesień budowlanych i nasadzeń roślinnych. Wysokość odszkodowania ustalono w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego … (uprawnienia zawodowe nr … wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) w formie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności naniesień budowlanych i nasadzeń roślinnych z dnia 7 listopada 2017 r.

Odszkodowanie dotyczy wyłącznie poniesionych strat. Odszkodowanie zostało wypłacone w dniu 19 kwietnia 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwota uzyskana z tytułu odszkodowania za naniesienia budowlane i roślinne, dokonane na działce na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota z tytułu odszkodowania za naniesienia budowlane i roślinne dokonane na działce na terenie rodzinnego ogrodu działkowego nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 80/14, Sąd orzekł, że zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie nie tylko do odszkodowań, których wypłata następuje stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, lecz do wszystkich odszkodowań, których wypłata następuje stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »