Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.09.2016

Kiedy działalność rolnicza podlega opodatkowaniu PIT? 

Pytanie podatnika: Czy w związku z prowadzeniem opisanej działalności rolniczej Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 maja 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 30 maja 2016 r.), uzupełnionym 17 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • opodatkowania przychodów ze sprzedaży produktów rolnych (siana, słomy, owsa, zielonki) z własnego gospodarstwa rolnego - jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych „przetrzymywania” koni w celu pozyskiwania obornika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych prowadzenia wskazanej we wniosku działalności. Wniosek został uzupełniony 17 czerwca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:
Wnioskodawca jest właścicielem 20 ha gospodarstwa rolnego łącznie z dzierżawami, które prowadzi wraz z żoną. Na części gruntu, wchodzącego w skład gospodarstwa uprawiają zboża (pszenicę, owies, kukurydzę). Pozostałe grunty przeznaczone są pod uprawę TUZ (trwałych użytków zielonych), z których dwukrotnie w ciągu roku suszone i zbierane jest siano. Gospodarstwo stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a właściciele są ubezpieczeni w KRUS. Wnioskodawca posiada 1,5 ha gruntów ogrodzonych stałym ogrodzeniem, gdzie uprzednio hodowane były bażanty. Wnioskodawca ma 4 konie i ww. teren przeznaczył pod chów koni w systemie wolnobiegowym (tj. bez zamykanej stajni, z otwartą wiatą, do której konie wchodzą same, gdy chcą). Chów wolnowybiegowy jest naturalny i zapewnia zaspokojenie potrzeb koni zgodnie z ich genetycznymi uwarunkowaniami, przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy. Poprzez zbieranie odchodów końskich pozyskiwany jest obornik (wartościowy nawóz ekologiczny, pryzmowany na płycie gnojowej, a ostatecznie wywożony na grunty orne, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego). Ilość uzyskiwanego w ten sposób obornika jest niewystarczająca na potrzeby gospodarstwa. W związku z tym, że zakup na własność większej liczby koni jedynie w celu pozyskiwania nawozu nie byłby uzasadniony ekonomicznie, Wnioskodawca chciałby na terenie gospodarstwa przetrzymywać również konie należące do osób trzecich (znajomych). W obrębie gospodarstwa Wnioskodawca będzie prowadził sprzedaż wytworzonych produktów rolnych (siano, słoma, zielonka) oraz owsa właścicielom koni. Za pasze właściciele koni będą uiszczać opłaty raz w miesiącu, wg ilości ustalonych indywidualnie dla każdego konia (w zależności od potrzeb konia). Za korzystanie z terenu gospodarstwa Wnioskodawcy nie będzie pobierana żadna dodatkowa opłata. Celem chowu koni na terenie gospodarstwa będzie pozyskiwanie obornika. Następnie pryzmowany on będzie na płycie gnojnej, w celu uzyskania jak najlepszej jakości nawozu organicznego. Ostatecznie wywożony będzie na grunty orne, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, by utrzymać je w jak najlepszej kulturze rolnej. W związku z tym za zbieranie odchodów końskich, które Wnioskodawca będzie wykorzystywać we własnym interesie, nie będą pobierane dodatkowe opłaty od właścicieli koni. Karmienie koni dokonywane będzie na zmianę przez Wnioskodawcę i przez innych właścicieli koni. Ruch, konie zapewniać będą sobie same na wybiegach (system wolnowybiegowy). Czyszczenie koni, ich szkolenie, zapewnienie im ruchu pod siodłem należeć będzie do ich właścicieli. Właściciele koni we własnym zakresie będą zamawiać i opłacać usługi kowala oraz weterynarza.

Ponadto Wnioskodawca wskazał m.in., że:

 1. Przedmiotem działalności rolniczej jest uprawa i sprzedaż zbóż: pszenicy, owsa, kukurydzy, słomy pszenicznej i owsianej oraz suszenie i sprzedaż siana z TUZ (trwałych użytków zielonych).
 2. PKWiU (winno być PKD) prowadzonej działalności to 01.11.Z, natomiast działalność przedstawiona w opisanym zdarzeniu przyszłym, będąca przedmiotem interpretacji będzie się mieścić w grupowaniu 01.43.Z - chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych; pozyskiwanie obornika nie jest sklasyfikowane pod żadnym kodem PKD,
 3. Przychodem z tytułu utrzymywania koni na terenie gospodarstwa będzie pozyskiwany obornik.
 4. Obornik będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa.
 5. Umowa cywilnoprawna zawarta z właścicielami koni będzie zawierać następujące warunki: właściciel gospodarstwa udostępnia wybiegi i zobowiązuje się sprzedawać paszę, która rozliczna będzie raz w miesiącu, a właściciele zgadzają się na bezpłatne pozyskiwanie obornika i są zobowiązani do czyszczenia koni, zapewnienia im ruchu, szkolenia, we własnym zakresie, zamawiania i opłacania usług kowala, weterynarza, odpowiedzialność za konie i wypadki losowe ponosić będą właściciele koni.
 6. Wnioskodawca planuje przetrzymywać 10 koni (w zależności od liczby osób, które chętne będą zawrzeć umowę) w okresie od dnia zawarcia umowy do ewentualnego jej wypowiedzenia; w praktyce dokładna liczba koni i okres ich przetrzymywania nie jest możliwy do przewidzenia.
 7. Konie przez cały rok będą stały na padokach z wiatami. Będą miały zapewnione schronienie przed deszczem, śniegiem, wiatrem w wiatach. Konie na zimę obrastają grubym futrem i nie potrzebują zamykania w ciepłej stajni. Z doświadczenia w chowie własnych koni wynika, że system wolnowybiegowy jest najlepszym sposobem chowu koni. Wpływa korzystnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i ich kondycję fizyczną (ruch nieograniczony, kontakt ze stadem, nieograniczony dostęp do świeżego powietrza, promieni słonecznych).
 8. Właściciel gospodarstwa, zgodnie z umową zawieraną z właścicielami koni nie będzie brał odpowiedzialności za wypadki losowe, które mogą się zdarzyć.
 9. Harmonogram karmienia będzie uzgadniany na bieżąco, w zależności od tego, w jakie dni poszczególni właściciele koni przyjadą. Karmienie będzie wyglądało następująco: gdy któryś z właścicieli koni będzie na terenie gospodarstwa, będzie proszony o nakarmienie koni. Jeśli w danym dniu żadnego właściciela nie będzie, karmieniem zajmie się właściciel gospodarstwa z żoną.
 10. Opłata z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »