Kiedy dodatek za pracę zdalną w Kodeksie pracy?

W Ministerstwie przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mający na celu wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy. W dniu 7 czerwca br. projekt wpłynął do Sejmu. Obecnie w parlamencie trwają prace nad ww. projektem ustawy (druk sejmowy nr 2335). Termin wejścia w życie przepisów ustawy będzie uzależniony od prac parlamentarnych. Przepis końcowy (art. 20 projektu) zawiera propozycję, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia - poinformowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 35419 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących uregulowania prawnego kwestii dodatku lub ryczałtu do wynagrodzenia pracownika, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych zdalnie z miejsca zamieszkania

Począwszy od marca 2020 roku, praca zdalna stała się powszechnym rozwiązaniem stosowanym przez pracodawców, z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Szereg przedsiębiorstw w owym czasie zdecydowało o jej wprowadzeniu dla pracowników, których obowiązki wykonywane w ramach zawartych umów na to pozwalały. Przedłużająca się pandemia COVID-19 spowodowała opóźnienie powrotu do tradycyjnego systemu wykonywania pracy. Jednocześnie część pracowników doceniła atrybuty pracy zdalnej i zdecydowała o dalszym wykonywaniu swoich obowiązków z domu, mimo opanowania stanu zagrożenia epidemicznego.

Aktualnie kwestie związane z pracą zdalną reguluje art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) W treści tej ustawy, która wprowadziła pracę zdalną i warunki ją regulujące brak jest zapisów odnośnie do kwestii dodatkowych kosztów, jakie ponoszą pracownicy z tytułu wykonywania pracy zdalnej. W art. 3 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 występuje tylko następujący zapis: „narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca”.

Zatem zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, pracodawca nie ma obowiązku pokrywania kosztów dodatkowych ponoszonych przez pracownika, związanych z pracą zdalną, takich jak zwiększone wydatki na prąd czy Internet.

Ponieważ szczególne dodatki do wynagrodzenia w związku ze zdalnym wykonywaniem pracy nie zostały sprecyzowane w przepisach tyczących się pracy zdalnej wszystkie ustalenia w tej kwestii zależą od ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, mogą być regulowane wewnątrzzakładowo.

Brak uregulowania prawnego w tym przedmiocie może być przyczyną sporu pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy planowane jest wprowadzenie zmian legislacyjnych poprzez nowelizację i zapis dotyczący miesięcznego dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z tytułu skierowania do pracy zdalnej, która świadczona będzie w miejscu zamieszkania pracownika? Względnie kiedy zostanie wprowadzona nowelizacja Kodeksu pracy, uwzględniająca powyższy postulat?

 

Poseł Piotr Sak

18 sierpnia 2022 r.

 

Odpowiedź na i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »