Kiedy alimenty od męża są zwolnione z PIT?

Pytanie: Wnioskodawczyni ma 72 lata, nie jest z mężem po rozwodzie. Między Wnioskodawczynią a Jej mężem nie została orzeczona separacja małżeńska, ani też nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa. Zamieszkuje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. W 2015 r. Sąd przyznał Wnioskodawczyni świadczenie w kwocie 1600 zł, które Wnioskodawczyni przeznacza na opłaty, opał, remonty i utrzymanie samochodu. Czy Wnioskodawczyni powinna płacić podatek od ww. alimentów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2018 r. (data wpływu 6 września 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania alimentów otrzymywanych od męża – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania alimentów otrzymywanych od męża.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.370.2018.1.EC, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 23 sierpnia 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 28 sierpnia 2018 r.). W dniu 6 września 2018 r. (nadano w dniu 4 września 2018 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 3 września 2018 r.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni ma 72 lata, nie jest z mężem po rozwodzie. Między Wnioskodawczynią a Jej mężem nie została orzeczona separacja małżeńska, ani też nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa. Zamieszkuje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Z końcem 2014 r. mąż Wnioskodawczyni doznał udaru mózgu, musiał przestać jeździć samochodem, co negatywnie wpłynęło na jego stan psychiczny. Wpadł w alkoholizm. Stał się wobec Wnioskodawczyni złośliwy i agresywny. Pozbawił Wnioskodawczynię prawa do konta bankowego. Nie radził sobie z wydatkami, z utrzymaniem wspólnego domu. Wnioskodawczyni nie mając swojej emerytury, zmuszona była wystąpić na drogę sądową o alimenty dla Niej na utrzymanie wspólnego domu.

W 2015 r. Sąd przyznał Wnioskodawczyni świadczenie w kwocie 1 600 zł, które Wnioskodawczyni przeznacza na opłaty, opał, remonty i utrzymanie samochodu. Alimenty zostały przyznane wyrokiem zaocznym, ponieważ mąż Wnioskodawczyni nie stawiał się na sprawy. Alimenty otrzymane od męża Wnioskodawczyni przysługują Jej od 3 lat. Uprawomocnienie wyroku, na podstawie którego zostało zasądzone Wnioskodawczyni świadczenie pieniężne, nastąpiło w dniu 9 grudnia 2015 r. W tym samym roku Wnioskodawczyni postarała się o swoją emeryturę w wysokości 565 zł. Bez tych pieniędzy Wnioskodawczyni nie dałaby sobie rady. Dzięki córce i jej cztero-osobowej rodzinie, która zamieszkuje z Wnioskodawczynią, jest możliwość utrzymania wspólnego domu, który już ma 40 lat i wymaga różnego rodzaju napraw: wymiany pieca centralnego oraz zakupu drogiego opału na zimę, jakim jest węgiel, którego potrzeba 8 ton. Bez pomocy córki, Wnioskodawczyni nie dałaby sobie rady. Mąż Wnioskodawczyni nie dokłada się do tych wydatków. Połowę z jego emerytury pobiera bank na poczet zadłużenia, które wynosi 46 000 zł. Wnioskodawczyni otrzymuje alimenty od dnia 29 lipca 2015 r. Początkowo były płatne do rąk. Jednakże z uwagi na nieodpowiedzialność męża Wnioskodawczyni, w obawie przed utratą pieniędzy przez niego, alimenty od 2016 r. Wnioskodawczyni skierowała na swoje konto.

Organ rentowy nie pobierał zaliczki na podatek od wypłacanego Wnioskodawczyni świadczenia pieniężnego w roku podatkowym 2016, 2017. Natomiast pobierał zaliczkę na podatek dochodowy od całej emerytury męża. W 2017 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS PIT-8C za rok podatkowy 2016 dotyczący alimentów, jako przychodu Wnioskodawczyni w wysokości 10 800 zł. Wnioskodawczyni musiała to wpisać do zeznania rocznego, co wykazało ponad 1 900 zł podatku do zapłacenia. Wnioskodawczyni nie miała oszczędności, aby to zapłacić. Wnioskodawczyni zwróciła się z prośbą do Naczelnika Urzędu Skarbowego w … o umorzenie tego podatku, podając przyczynę oraz chęć wykazania się rachunkami. Wnioskodawczyni umorzono tylko połowę kwoty.

Wnioskodawczyni spłacała go w ratach po 230 zł, kosztem Jej zdrowia. Rok 2018 – ta sama historia. Podatek do zapłacenia ponad 2 000 zł, za rok podatkowy 2017. Wnioskodawczyni napisała prośbę. Są nieraz wydatki, które Wnioskodawczynię przerastają, toteż Wnioskodawczyni nie ma z czego odkładać na podatek. Wnioskodawczyni absolutnie nie jest w stanie zapłacić nawet połowy kwoty. Wnioskodawczyni odkłada małe kwoty w zależności od wydatków miesięcznych, np. za zakup pieca i węgla.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawczyni powinna płacić podatek od alimentów, które otrzymuje od męża w wysokości 1 600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Jej i wspólnego domu?

Zdaniem Wnioskodawczyni (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), skoro organ rentowy, jak wynika z PIT-40A, pobrał mężowi Wnioskodawczyni podatek z całości emerytury, w wysokości 4 424 zł, to Wnioskodawczyni nie powinna już płacić.

Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna płacić podatku, bo alimenty te, to nie Jej dochód, tylko zabrane pieniądze mężowi, który nie radził sobie z wydatkami związanymi ze wspólnym domem. Od pieniędzy tych, już raz jest odprowadzony podatek przez Organ rentowy, który pobrał podatek od całości emerytury męża. Rocznie ponad 4 000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł, do których kwalifikuje się przychód danego rodzaju został wymieniony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tego przepisu wymieniono jako źródło przychodu – „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »