Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

23.10.2012

Kaucja pobierana przez wynajmującego a podatek dochodowy

Problematykę najmu lokali mieszkalnych uregulowano w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: K.c.) oraz w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266, z późn. zm., dalej: ustawa o ochronie praw lokatorów).

Kodeks cywilny nie normuje kwestii kaucji wpłacanej przez najemcę w związku z zawarciem umowy najmu. Dopuszczalność jej stosowania wynika jednak z art. 3531 K.c., zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zasady dotyczące wpłacania i zwrotu kaucji mieszkaniowej są natomiast zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów. W myśl jej art. 6 ust. 1 zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

Kaucja stanowi gwarancję dotrzymania zobowiązania. W zależności od okoliczności może być:

 • zwrócona najemcy,
 • zaliczona na zaległy czynsz najmu,
 • zaliczona na odsetki z tytułu opóźnienia w uregulowaniu czynszu najmu,
 • zaliczona na poczet przyszłego czynszu najmu,
 • zatrzymana jako odszkodowanie, w sytuacji gdy np. najemca spowoduje szkodę w wynajmowanym lokalu.

Kaucja zwrócona najemcy

Na gruncie podatku dochodowego (od osób fizycznych, od osób prawnych czy podatku zryczałtowanego) kaucja mieszkaniowa w momencie jej otrzymania przez wynajmującego nie jest przychodem. Jeżeli zostanie zwrócona najemcy, nie wywoła żadnych skutków w podatku dochodowym.

Konsekwencje podatkowe powstaną dopiero wówczas, gdy zostanie ona zaliczona na poczet czynszu najmu lub odsetek, ewentualnie zatrzymana jako odszkodowanie.

Kaucja zaliczona na zaległy czynsz

Gdy kaucja zostanie zaliczona na zaległy czynsz, wtedy istotne znaczenie ma to, czy wynajmujący działa jako przedsiębiorca w zakresie przedmiotowego wynajmu. Jeśli tak – wówczas sam fakt zaliczenia kaucji na zaległość nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Do takiego rozumienia przychodu w przypadku przedsiębiorcy odwołuje się również ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej: u.z.p.d.). Oznacza to, że dla przedsiębiorcy przychodem są kwoty należne, czyli bez znaczenia jest to, czy najemca zapłacił kwotę czynszu, czy została ona pobrana z kaucji, czy też nie doszło do zaspokojenia wierzytelności wynajmującego.

Z uwagi na to, że najem zwykle jest rozliczany w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »