Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

26.05.2017

Kasy rejestrujące: Ewidencjonowanie sprzedaży przy wpłacie po godzinach pracy

Pytanie podatnika: Data wpływu zapłaty, a rejestracja na kasie - czy jeśli płatność zostanie dokonana np. w dniu 28 listopada 2016 r., a z racji pracy w godzinach 8.30-16.30 odnotowana przez kasjera zostanie w dniu następnym 29 listopada 2016 r., to czy możemy taki fakt odnotować dopiero w dniu odczytu płatności w banku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2016 r. (data wpływu do organu 2 grudnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 31 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe,
 • momentu zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku wpływu zapłaty na rachunek bankowy po godzinach pracy Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2016 r. został złożony wniosek, przesłany według właściwości przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, uzupełniony w dniu 31 stycznia 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz sposobu prowadzenia tej ewidencji.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zajmującym się hurtową sprzedażą wysyłkową. Sprzedaż obejmuje w szczególności części i akcesoria do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31).

Do chwili obecnej wszystkie transakcje dokonywane są na rzecz osób posiadających działalność gospodarczą, ale Spółka ma zamiar wprowadzić sprzedaż detaliczną dla osób fizycznych. W związku z tym powstaje obowiązek ewidencji rejestrowania transakcji przy użyciu kasy fiskalnej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. (poz. 37) zwalnia z obowiązku rejestrowania transakcji przy użyciu kasy fiskalnej dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłata za wykonaną czynność nastąpiła w całości za pośrednictwem m.in. banku, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczy ta zapłata i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) - i te warunki Spółka spełnia.

Jednocześnie to samo Rozporządzenie (§ ust. 1) mówi, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku dostawy części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli.

Spółka otrzymuje zapłatę za pośrednictwem rachunku bankowego (tj. nie funkcjonują rozliczenia gotówkowe z klientami) oraz poprzez system PayPal, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT każda dostawa towarów jest dokumentowana fakturą.

Spółka będzie wprowadzać możliwość zapłaty poprzez system PayU, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto e-mail. PayU daje możliwość płacenia kartą kredytową lub przelewem bankowym.

Spółka opiera się na wewnętrznym zarządzaniu poprzez system ..., który pozwala na wystawianie zamówień i faktur, przyjęć towaru i wydań towaru, wystawianie potwierdzenia płatności (niezależnie od formy płatności), dzięki czemu zapisy są przejrzyste i czytelne.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że wskazana sprzedaż obejmuje tylko i wyłącznie części i akcesoria do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31).

W związku z powyższym opisem zadano pytanie.

 1. Czy Spółka ma obowiązek rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy/drukarki fiskalnej?

  Jeżeli Spółka ma obowiązek rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej to wnosi kolejne pytania:
 2. Data wpływu zapłaty, a rejestracja na kasie - czy jeśli płatność zostanie dokonana np. w dniu 28 listopada 2016 r., a z racji pracy w godzinach 8.30-16.30 odnotowana przez kasjera zostanie w dniu następnym 29 listopada 2016 r., to czy możemy taki fakt odnotować dopiero w dniu odczytu płatności w banku?
 3. Płatność poprzez system PayU, PayPal i karta kredytowa/debetowa - czy wpłata jest traktowana jako transakcja gotówkowa czy bezgotówkowa?

Stanowisko Spółki

Ad. 1. Zdaniem Spółki, kasa/drukarka fiskalna nie jest niezbędna w firmie, ponieważ spełnia wszystkie warunki co do zwolnienia - zapłata za wykonaną czynność następuje w całości za pośrednictwem m.in. banku, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczy ta zapłata i na czyją rzecz została dokonana. Rejestracja na kasie fiskalnej będzie dublowaniem czynności, które firma wykonuje każdorazowo przy sprzedaży wysyłkowej, a mianowicie:

 • wystawiane są faktury do każdego zamówienia,
 • płatności przypisywane są do faktur i kontrahenta.

Ad. 2. Spółka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30. Często zdarza się, że płatność przelewem bankowym zostaje odnotowana po godzinie 16.30 i odnotowujemy ten fakt dopiero w następnym dniu i w związku z tym dopiero wtedy będzie mogła być zapisana płatność na kasie fiskalnej. Z punktu widzenia Spółki będzie to prawidłowe, ponieważ na paragonie będzie adnotacja czego dokładnie płatność dotyczy i będą dane identyfikujące kontrahenta.

Ad. 3. Spółka zaznacza, że jeśli chodzi o płatności PayU, nie będzie posiadać terminala płatniczego w firmie. Płatność będzie odbywać się tylko poprzez e-przelew, który umożliwia szybkie i bezpieczne regulowanie płatności online.

Zdaniem Spółki, prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia „z kasy rejestrującej”. Na potwierdzenie tego stanowiska Spółka powołała interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r., znak IPPP2/443-1242/14-2/RR, w której stwierdzono: „W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (... bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku”.(...).

Obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast sprzedaż Spółki każdorazowo „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto sprzedawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty dokonywane poprzez system PayU czy też PayPal wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe sprzedawcy, a zatem również formy płatności PayU i PayPal spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Pozytywnie ustosunkował się do tego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2014 r., znak IPPP2/443-271/14-4/RR, gdzie na pytanie podatnika czy w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem m.in. karty kredytowej ma prawo do korzystania ze zwolnienia z kas.

Spółka jeszcze raz zaznacza, że posiada i będzie posiadać dowody dokumentujące zapłatę z której będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata. Zdaniem Spółki, taki sposób ewidencji sprzedaży usług dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

 • nieprawidłowe w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
 • prawidłowe w zakresie momentu zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku wpływu zapłaty na rachunek bankowy po godzinach pracy Spółki.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektór...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »