Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.07.2012

Kasy fiskalne 2012: Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zapłacie na konto

Pytanie podatnika: Czy świadczenie usług, za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 roku, gdy rozpoczęcie ewidencjonowania tych usług przez podatnika nie nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2011 roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2012 r. (data wpływu 22 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2012 r. (data wpływu 11 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży usług za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży usług za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku.
Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 maja 2012 r. o doprecyzowanie stanu faktycznego oraz o dokument pełnomocnictwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie świadczenia usług zdrowotnych wykonywanych dla mieszkańców powiatu …i powiatów ościennych. Dodatkowym źródłem przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę jest między innymi dzierżawa pomieszczeń, wykonywanie usług sterylizacji, świadczenie usług medycyny pracy, świadczenie usług polegających na sporządzaniu i wydawaniu kserokopii dokumentacji medycznej na żądanie sądów, instytucji finansowych oraz osób fizycznych, wykonywanie badań diagnostycznych (laboratorium oraz pracownia diagnostyki obrazowej) itp.
Głównym płatnikiem należności za wykonywane świadczenia zdrowotne jest …Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Wnioskodawca jest zgłoszony jako płatnik VAT czynny i sporządza deklaracje VAT-7. Ponadto Wnioskodawca świadczy sprzedaż usług medycznych zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz opodatkowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami) jak również w oparciu o akty wykonawcze (Rozporządzenia Ministra Finansów) do ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Co więcej podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy. Nadmienić należy, że uregulowania wyżej wymienionych przepisów nie określają terminu zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zapłata za sprzedaż usług, przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, uiszczana jest w formie gotówkowej albo na rachunek bankowy bądź też za pośrednictwem poczty.
Część wpłat w związku z powyższym trafia na konto bankowe w momencie obciążenia rachunku. Wnioskodawca nie posiada natychmiastowej informacji o zarejestrowaniu tego wpływu do banku. Wyciąg bankowy otrzymywany jest z „poślizgiem” czasowym i dopiero wtedy możliwe jest ujęcie wpływu za pośrednictwem kasy rejestrującej. Ponadto nadmienić należy, że z tytułu przelewu wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że ma zastosowanie powołanie się na szczególne czynności wymienione w pozycji 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 38, poz. 930).
Wnioskodawca nadmienia również, iż przed dniem 1 stycznia 2011 roku nie ewidencjonował wykonywanych czynności (świadczonych usług) przy pomocy kasy rejestrującej.
Wnioskodawca wyjaśnia, iż w większości przypadków zapłata za sprzedaż usług, przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, która następuje za pośrednictwem poczty bądź na rachunek bankowy dotyczy całości należności, jednak sporadycznie występują przypadki, w których PZOZ rozkłada płatności na raty i w związku z powyższym następują częściowe płatności w określonych w ugodzie terminach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczenie usług, za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 roku, gdy rozpoczęcie ewidencjonowania tych usług przez podatnika nie nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2011 roku...
Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie realizowane przez Wnioskodawcę usługi za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku jest zwolniona z ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »