Kary dla pracodawców powinny być wyższe?

Ocena wpływu naruszeń przepisów prawa pracy przez pracodawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na ewentualne zwiększenie ich konkurencyjności względem pracodawców (przedsiębiorców) przestrzegających prawa pracy, w kontekście skuteczności sankcji za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, powinna być dokonywana z uwzględnieniem całokształtu przewidzianych prawem mechanizmów umożliwiających pracownikom dochodzenie należnych im praw ze stosunku pracy (również majątkowych) oraz uprawnień instytucji wyposażonych w instrumenty prawne mające na celu zapewnienie przestrzegania obowiązującego prawa, w tym w uprawnienia do nakładania na pracodawców kar pieniężnych.

Nie są jednak prowadzone prace legislacyjne oraz analityczne, które miałyby na celu rozszerzenie katalogu kar dla pracodawców będących przedsiębiorcami za wykroczenia przeciwko prawom pracownika w ww. postulowanym kierunku - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 16469 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany sankcji za naruszanie prawa pracy

Szanowna Pani Minister,

troska o uczciwą godną prace i płace jest dla obecnego rządu szczególnie istotna. Czego wyrazem są liczne wypowiedzi członków rządu na ten temat.
W rozmowach z pracownikami często pojawia się temat naruszania prawa pracy oraz bezkarności naruszających prawa pracownicze.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą oraz sytuację na rynku pracy, obecne kary nie spełniają funkcji prewencyjnej. Dla przedsiębiorców bardziej opłacalne jest ryzyko poniesienia kary a nawet jego zmaterializowanie się, niż uczciwe postępowanie względem pracowników.
Brak poszanowania praw pracowniczych może doprowadzać również do naruszenia zasad uczciwej konkurencji (uczciwi pracodawcy ponoszą większe koszty niż nieuczciwi). Będąc członkami Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do ochrony uczciwej konkurencji.

Proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rażące naruszenie praw pracowniczych może wpływać na konkurencyjność podmiotu gospodarczego?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę również o informacje, czy przygotowywany jest projekt ustawy rozszerzający katalog kar za wykroczenia pracownicze i wprowadzający kary (analogicznej do kary za naruszenie uczciwej konkurencji) odpowiadającej 10% przychodów całego przedsiębiorstwa, w którym doszło do rażących naruszeń praw pracowniczych.

Poseł Robert Mordak

16 października 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 16469 w sprawie zmiany sankcji za naruszanie prawa pracy

w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Roberta Mordaka w sprawie zmiany sankcji za naruszanie prawa pracy, przekazaną przy piśmie z dnia 27 października 2017 r., znak: K8INT16469, uprzejmie informuję, że ocena wpływu naruszeń przepisów prawa pracy przez pracodawcó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »