Karty flotowe a odliczenie podatku VAT

Pytanie podatnika: Czy faktury wystawione przez D na rzecz Wnioskodawcy a dokumentujące nabycie paliwa, które zostało wydane bezpośrednio Wnioskodawcy po okazaniu przez niego karty flotowej wydanej przez firmę D, będą uprawniały Wnioskodawcę do odliczenia wykazanego w nich podatku od towarów i usług wg zasad obowiązujących dla pojazdów służbowych nie wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2016 r. (data wpływu 22 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 19 października 2016 r. (data wpływu 24 października 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy wykorzystaniu kart flotowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy wykorzystaniu kart flotowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 października 2016 r. (data wpływu 24 października 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 października 2016 r. znak: 2461-IBPP2.4512.660.2016.1.KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca zawarł umowę z firmą D, na bezgotówkowe zaopatrywanie w towary i usługi znajdujące się w ofercie firmy.

Firma D nie posiada własnej sieci paliw ani serwisowych, wydawanie towarów oraz świadczenie usług w imieniu ww. dokonują jej partnerzy serwisowi tj. stacje paliw, z którymi D zawarła odrębne umowy o dostawę towarów bądź świadczenie usług.

Stosowany przez D system kart flotowych umożliwia klientom, a tym samym Wnioskodawcy bezgotówkowe zaopatrywanie się w paliwo do samochodów służbowych. Karty służą rejestracji transakcji oraz identyfikują posługujący się nimi podmiot, jako nabywcę paliwa, co umożliwia wydanie Wnioskodawcy paliwa przez stację paliw, będącą partnerem D.

Jest to ważne udogodnienie dla Wnioskodawcy, gdyż dzięki kartom paliwowym jego pracownicy nie muszą ze sobą wozić gotówki bądź walut. Działalność wykonywana przez D na rzecz Wnioskodawcy polega na tzw. transakcjach łańcuchowych.

Firma D zawiera umowy ze stacjami paliw o dostawę paliw z tym, że paliwo jest wydawane bezpośrednio Wnioskodawcy za okazaniem karty flotowej, wydanej wcześniej Wnioskodawcy przez firmę D Stacja partnerska wyposażona jest w specjalny czytnik kart, w którym po wprowadzeniu okazanej przez kierowców Wnioskodawcy karty flotowej następuje rejestracja transakcji.

Poprzez system teleinformatyczny firma D na bieżąco jest informowana o tym, że dochodzi do transakcji przy użyciu karty. Stacja paliw wystawia na firmę D fakturę zbiorczą, obejmującą wszystkie zarejestrowane w danym okresie transakcje dokonane przy użyciu karty, a ta z kolei dwa razy w miesiącu wystawia fakturę na rzecz Wnioskodawcy.

Stacje partnerskie wystawiając faktury za dostawę paliwa na rzecz firmy D, naliczają podatek VAT wg stawki obowiązującej dla danego towaru.

Kwota podatku VAT wykazana na fakturach wystawionych przez stacje paliw będzie dla firmy D podatkiem naliczonym, natomiast wystawiając fakturę Wnioskodawcy firma ta również wykazuje podatek należny z tytułu sprzedaży.

Pismem z 19 października 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
 2. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 3. Paliwo nabywane przez Wnioskodawcę za pomocą kart flotowych opisanych we wniosku będzie służyć wykonywaniu wyłącznie działalności opodatkowanej Wnioskodawcy.
 4. Pojazdy służbowe, do których będzie nabywane paliwo przy użyciu kart flotowych będą wykorzystywane zarówno do działalności gospodarczej jak i do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (garażowanie pojazdów w miejscu zamieszkania pracowników, dojazdy do pracy).
 5. D upoważnia Wnioskodawcę do nabycia wyłącznie paliwa do pojazdów samochodowych za pomocą kart flotowych.
 6. D nie ma wpływu na istotne elementy kształtujące obrót paliwem za wyjątkiem ceny oraz terminu płatności. D przy zawieraniu umowy ze stacjami paliw negocjuje stawki, warunki dostaw oraz terminy płatności, a następnie odsprzedając paliwo Wnioskodawcy proponuje mu własne stawki oraz terminy płatności.
 7. D nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe paliwa nabywanego za pomocą kart flotowych. W przypadku ujawnienia wady w tym zakresie reklamacja będzie składana przez Wnioskodawcę bezpośrednio do Partnera Serwisowego.
 8. D nie będzie pośredniczyć we wnoszeniu i rozpatrywaniu reklamacji pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami Serwisowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy faktury wystawione przez D na rzecz Wnioskodawcy a dokumentujące nabycie paliwa, które zostało wydane bezpośrednio Wnioskodawcy po okazaniu przez niego karty flotowej wydanej przez firmę D, będą uprawniały Wnioskodawcę do odliczenia wykazanego w nich podatku od towarów i usług wg zasad obowiązujących dla pojazdów służbowych nie wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy faktury wystawione przez D, a dokumentujące nabycie paliwa wydawanego bezpośrednio Wnioskodawcy przez stację paliw, po okazaniu przez Wnioskodawcę karty flotowej wydanej przez D będą uprawniały Wnioskodawcę do odliczenia wykazanego w nich podatku od towarów i usług wg zasadach obowiązujących dla pojazdów służbowych nie wykorzystywanych wyłącznie dla celów służbowych. Zgodnie z art. 5 ust. l pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Przepis ten reguluje taki typ transakcji, w którym udział biorą więcej niż dwa podmioty, a zatem mają miejsce dwie dostawy, przy czym towar wydawany jest przez pierwszego dostawcę bezpośrednio do rąk ostatniego nabywcy. Są to tzw. transakcje łańcuchowe. Z przepisu tego wynika, że elementem niezbędnym do ich wystąpienia jest właśnie wydanie towaru bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, co ma miejsce w przypadku transakcji dokonywanych z firmą D na rzecz Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »