Karta podatkowa: Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne małżonka

Przedsiębiorca opodatkowany w formie karty podatkowej ma prawo odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne przez niego opłacone i naliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi tych składek. A ponieważ składka na ubezpieczenie osoby współpracującej (czyli i małżonka) jest obowiązkowa, również podlega odliczeniu - na zasadach określonych w ustawie.

Stan faktyczny

Wnioskodawca w roku 2018 prowadził działalność gospodarczą jako jednoosobowa firma. Ponieważ przy prowadzeniu tej działalności pomagała Jego małżonka, z którą prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, zgłosił ją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako osobę współpracującą i opłacał za nią przez cały rok 2018 składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca posiada na tą okoliczność dowody opłat. Wnioskodawca wskazuje, że o opłacone składki zdrowotne pomniejszał należny podatek dochodowy ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego. Odliczone składki wykazał w deklaracji PIT16A złożonej w Urzędzie Skarbowym w styczniu 2019 r. Powyższych składek zdrowotnych nie odliczał ani Wnioskodawca ani małżonka, od podatku dochodowego z innych źródeł.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy Wnioskodawca ma prawo na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy do odliczenia od podatku ustalonego w formie karty podatkowej opłaconych w roku 2018 składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej przy prowadzeniu tej działalności tj. małżonki?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, o której mowa w art. 30, podatnik obniża o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Zasadę te stosuje się również do podatników, o których mowa w art. 25 ust. 5.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają między innymi osoby prowadzące działalność pozarolniczą lub osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z art. 85 ust 14 za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolnicza działalność.

Zgodnie z art. 6 ust 5 i 5a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi oraz osobami współpracującymi z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »