Karnety sportowe dla pracowników a składki ZUS

Świadczenie w postaci karty umożliwiającej korzystanie z usług rekreacyjno-wypoczynkowych nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. Jeżeli bowiem świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach regulaminu wynagradzania, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia ww. korzyści, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że planuje umożliwić swoim pracownikom korzystanie z usług rekreacyjno-wypoczynkowych. Pracownicy będą uprawnieni do nabycia po obniżonej cenie karty typu „pracownik", umożliwiającej korzystanie z programu rekreacyjno-wypoczynkowego prowadzonego przez podmiot świadczący takie usługi. Do zakupu po obniżonej cenie karty będą uprawnieni pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i na czas określony. Pracownik z tytułu uczestnictwa w ww. programie będzie ponosił co miesiąc koszt w wysokości różnicy między ceną wybranego karnetu a kwotą 45 zł, którą pokrywa przedsiębiorca. Jednocześnie świadczenia wynikające z pakietu usług rekreacyjno-wypoczynkowych finansowane będą przez przedsiębiorcę według cen niższych niż ceny detaliczne, po których mógłby je nabyć pracownik, gdyby nabywał je indywidualnie.

Przedsiębiorca dodał, że zamieści w regulaminie wynagradzania stosowne postanowienie dotyczące możliwości współfinansowania przez niego dodatkowego świadczenia z tytułu nabycia karty. Przedmiotowe postanowienie uwzględni założenie, że kwota zakupu karty stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą opłacaną przez przedsiębiorcę, a kwotą opłacaną przez pracownika stanowić będzie dla pracownika przychód ze stosunku pracy i będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ocenie przedsiębiorcy kwotę zakupu przez pracowników karty finansowanej przez niego należy wyłączyć z podstawy wymiaru ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczeni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »