Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2012 r. (data wpływu 31 maja 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu 30 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wniosek powyższy nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) w związku z czym pismem z dnia 20 lipca 2012 r., Nr IPTPB1/415-328/12-2/KO, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wystąpił o uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Wezwanie wysłano w dniu 20 lipca 2012 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 25 lipca 2012 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu 30 lipca 2012 r.), które nadane zostało w polskiej placówce operatora publicznego w dniu 27 lipca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki osobowej, która zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą wyrobów. W 2011 r. wyżej wymieniona Spółka brała udział w postępowaniach przetargowych na dostawy różnych wyrobów.
W ofertach przetargowych Spółka zaproponowała wyroby konkretnego poddostawcy, którego wybrała składając zapytania o możliwość dostarczenia wyrobów o parametrach techniczno - użytkowych zawartych w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia oraz o możliwe terminy dostaw.
Po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowań przetargowych Spółka osobowa, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, podpisała umowy z kilkoma odbiorcami na dostawy określonych wyrobów. Spółka zobowiązana była do podjęcia współpracy z poddostawcą, którego wyroby zaproponowała w ofertach przetargowych.
Po podpisaniu umów z odbiorcami Spółka podpisała umowy z wybranym poddostawcą. Poddostawca zobowiązał się w nich do dostarczenia swoich wyrobów w określonych terminach uzgodnionych wcześniej. Terminów tych jednak nie dotrzymał, nie uprzedzając Wnioskodawcy o mogących nastąpić opóźnieniach. Jako, że opcja podjęcia współpracy z innym poddostawcą została wykluczona, Spółka nie mogła zrezygnować z usług poddostawcy nawet wówczas, gdy nastąpiły opóźnienia w dostawach. Spółka wielokrotnie domagała się od poddostawcy natychmiastowego dostarczenia wyrobów i informowała go, iż spowodowane przez niego opóźnienia nie pozwolą Spółce na terminowe wywiązanie się z podjętych zobowiązań. Ponaglenia te nie przyniosły jednak rezultatu.
W efekcie Spółka dokonała dostaw wyrobów uzyskując przychód ze sprzedaży. Dostaw dokonano jednak z opóźnieniami, za które Spółka nie ponosi winy. Za nieterminowe dostawy odbiorcy wystawili noty obciążeniowe, naliczając kary umowne zgodnie z zapisami zawartymi w umowach. Noty zostały wystawione w grudniu 2011 r., zapłaty dokonano w styczniu 2012 r.
Wnioskodawca zaliczył kary umowne do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do swojego udziału w zysku Spółki, określonego w umowie Spółki, w dacie ujęcia otrzymanych not w księgach rachunkowych, czyli w 2011 r.
W uzupełnieniu wniosku, z dnia 25 czerwca 2012 r., Wnioskodawca wskazał, iż ewidencja księgowa Spółki, w której jest wspólnikiem, prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych. Wybraną formą opodatkowania jest podatek liniowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
Zdaniem Wnioskodawcy, kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów naliczone Spółce osobowej, której jest wspólnikiem, stanowią dla Niego koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do Jego udziału w zyskach tej Spółki.
Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka osobowa, ale jej wspólnicy. Dodaje, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno przychody, jak i koszty z udziału w spółce niebędącej osobą prawną określa się u każdego podatnika proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki.
Zgodnie z art. 22 ust....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »