Jubileusz firmy a koszty uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy koszty organizacji jubileuszu Spółki w części dotyczącej pozostałych gości, którzy nie są pracownikami, są kosztem uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2012 r. (data wpływu 2 listopada 2012 r.), uzupełniony pismem z dnia 13 grudnia 2012 r. (data wpływu 17 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących imprezy jubileuszowej w części dotyczącej pozostałych gości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.
Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 5 grudnia 2012 r., nr IPTPB3/423-401/12-2/PM, (doręczonym w dniu 10 grudnia 2012 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia.
W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 17 grudnia 2012 r. wpłynęło pismo Spółki (nadane w polskiej placówce pocztowej w dniu 13 grudnia 2012 r.), w którym Wnioskodawca poinformował, iż uiścił opłatę od wniosku w dniu 26 października 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Spółka, Wnioskodawca) jest zorientowaną na klienta dużą firmą z branży motoryzacyjnej, posiadając wiodącą pozycję wśród światowych producentów szyb samochodowych.
Celem Spółki jest stałe umacnianie swojej pozycji w branży, w której prowadzi działalność gospodarczą. Spółka dąży do osiągnięcia powyższego celu poprzez bardzo wysoką jakość oferowanych produktów oraz rozwiązań technicznych, a także budowanie relacji i komunikacji zarówno z pracownikami jak i klientami Spółki, co w ocenie Spółki ma bezpośrednie przełożenie na wyniki przez Nią osiągane.
Spółka kładzie szczególny nacisk na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, poprzez działania mające na celu poprawę atmosfery pracy swoich pracowników, zintegrowanie ich z pracodawcą oraz między sobą. Właściwe podejście Spółki do pracowników i spraw pracowniczych niejednokrotnie potwierdziło większą motywację i zaangażowanie pracowników w pracę oraz sprawy Spółki (dowodem powyższego dla Spółki było osobiste, bardzo duże zaangażowanie pracowników Spółki w obronę zakładu podczas powodzi w 2010 r.), co bezsprzecznie wpływa na osiąganie przez Spółkę przychodów. Spółka dba również o budowanie renomy jako godnego zaufania, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.
W 2012 r. Spółka obchodziła rocznicę 15-lecia działalności w Polsce. W ramach obchodów rocznicowych w 2012 r. została zorganizowana uroczystość jubileuszowa, w której uczestniczyło ok. 1.170 osób, pracowników, kontrahentów Spółki oraz przedstawicieli władz. Celem uroczystości (jubileuszowej było zaprezentowanie biznesowych osiągnięć Spółki oraz planów rozwoju dalszej działalność gospodarczej, a przede wszystkim umocnienie pozycji Spółki w Jej relacjach w stosunku do pracowników oraz kontrahentów. Działania powyższe miały na celu zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych oraz poprzez udział w imprezie kontrahentów poprawę relacji i pracowników i klientów Spółki w kontaktach biznesowych. Wszystkie te działania miały na celu poprawę efektywności osiąganych przez Spółkę wyników.
O charakterze okolicznościowo - integracyjnym imprezy świadczyły działania mające na celu pokazanie osiągnięć Spółki w okresie 15 poprzedzających lat działalności w Polsce oraz promocja produktów wytwarzanych przez Spółkę. O istotnej roli pracowników w osiąganych wynikach podkreślano w wypowiedziach władz Spółki oraz konferansjera. Dla uczestników jubileuszu zorganizowano konkurs dotyczący historii zakładu i oferowanych produktów. Działania o charakterze okolicznościowo - integracyjnym zmierzały do integracji pracowników z firmą oraz miedzy sobą, co w konsekwencji miało przełożyć się na ich większe związanie z pracodawcą, zwiększenie i efektywności ich pracy, a rezultatem takich działań dla Spółki mają być zwiększone przychody w przyszłości. Ponadto organizacja imprezy na której wspólnie przebywają zarówno pracownicy, jak i klienci Spółki ma m.in. na celu ich lepsze poznanie i pozytywne ułożenie relacji biznesowych. Z programu uroczystości jubileuszowej wynika, że celem tej imprezy było m.in. zacieśnienie więzi pomiędzy pracownikami oraz wywołanie u nich poczucia utożsamiania się z firmą i jej wynikami gospodarczymi, a także zacieśnienie więzi pomiędzy Spółką i Jej pracownikami, a klientami Spółki.
Spółka poniosła następujące koszty na organizację jubileuszu 15-lecia:

  • plakaty
  • catering dla uczestników (menu, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, ławy, stoły, parasole, ba...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »