Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

15.09.2017

JPK - prace rozwojowe nadal trwają

W okresie 01.07.2016 r. – 30.04.2017 r. urzędy skarbowe przeprowadziły i zakończyły 7504 czynności sprawdzających z wykorzystaniem JPK; 3445 czynności pozostaje w toku. Z kolei byłe urzędy kontroli skarbowej (obecnie urzędy celno-skarbowe) przeprowadziły i zakończyły 26 czynności sprawdzających z wykorzystaniem JPK; w toku pozostaje 13 czynności - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską Paweł Gruza (MF).

Interpelacja nr 12445 do prezesa Rady Ministrów w sprawie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Ustawą z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017 r. nr 201 z późn. zm.) wprowadzony został m.in. przepis art. 193a (Jednolity Plik Kontrolny), który umożliwił organom podatkowym żądanie od przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres którego dotyczą. Dane te mogą być żądane zarówno w trakcie prowadzonych czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno–skarbowej.

Następnie ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 846 z późn. zm.) wprowadzono obowiązek automatycznego przekazywania organom podatkowym informacji z ksiąg podatkowych w formacie JPK na podstawie art. 82 § 1b. Zgodnie z tym przepisem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

W odpowiedzi na moją interpelację z dnia 16.11.2016 r. nr 7504 w piśmie z dnia 05.12.2016 r. RS5.054.30.2016 Pan Minister Gruza wskazał, iż Ministerstwo Rozwoju i Finansów we współpracy ze spółką Aplikacje Krytyczne Spółka z o.o. prowadzi prace w zakresie budowy narzędzi analitycznych wykorzystujących jako dane JPK_VAT oraz resortowe bazy danych. Wskazano m.in., iż w ramach zadań zleconych tej spółce w zakresie Repozytorium JPK do dnia 08.02.2017 r. miały być zakończone prace na dodatkowe narzędzie do automatycznej analizy i weryfikacji danych zawartych w tym Repozytorium z danymi z deklaracji VAT-7/7K/7D oraz VAT UE, a także informacjami o podmiotach stanowiących potencjalne zagrożenie dla systemu podatkowego (BPS). Ponadto w zakresie pozostałych zmian dotyczących zaawansowanych narzędzi analitycznych i Centralnego Rejestru Faktur pierwsze narzędzie analityczne miały być dostarczone do dnia 30.04.2017 r.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016r. poz. 1510) uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej żądały danych w trybie art. 193a Ordynacji podatkowych oraz ile było podmiotów przekazujących takie dane fakultatywnie w okresie od 1.07.2016 r. do 30.04.2017 r.?

2. Ile czynności sprawdzających, postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych (w podziale na poszczególne instytucje) zostało przeprowadzonych przez organy podatkowe z wykorzystaniem JPK (ile zakończono, a ile jest w trakcie)?

3. Kto jest udziałowcem Aplikacje Krytyczne Spółka z o.o. oraz kto jest w radzie nadzorczej tej spółki z ramienia MRiF?

4. Czy Ministerstwo Rozwoju i Finansów otrzymało w dniu 8.02.2017 r. dodatkowe narzędzie do automatycznej analizy i weryfikacji danych zawartych w Repozytorium JPK z danymi z deklaracji VAT-7/7K/7D oraz VAT UE, a także informacjami o podmiotach stanowiących potencjalne zagrożenie dla systemu podatkowego? Jaki b...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »