Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

26.07.2016

Jednolity Plik Kontrolny: Dla kogo okres przejściowy?

Pytanie podatnika: Czy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. w szczególności art. 1 pkt 130 oraz art. 29 tej ustawy), Wnioskodawcę będzie obowiązywał okres przejściowy, zgodnie z którym dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie zobowiązany będzie sporządzać Jednolity Plik Kontrolny, o którym mowa w art. 193a Ordynacji podatkowej, z uwagi na to że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej posiada status średniego przedsiębiorcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2016 r., który wpłynął do tut. Biura 22 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. w szczególności art. 1 pkt 130 oraz art. 29 tej ustawy), Wnioskodawcę będzie obowiązywał okres przejściowy, zgodnie z którym dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie zobowiązany będzie sporządzać Jednolity Plik Kontrolny, o którym mowa w art. 193a Ordynacji podatkowej, z uwagi na to że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej posiada status średniego przedsiębiorcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia, czy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. w szczególności art. 1 pkt 130 oraz art. 29 tej ustawy), będzie obowiązywał go okres przejściowy, zgodnie z którym dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie zobowiązany będzie sporządzać Jednolity Plik Kontrolny, o którym mowa w art. 193a Ordynacji podatkowej, z uwagi na to że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej posiada status średniego przedsiębiorcy. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 czerwca 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4518-7/16/MM wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 12 lipca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”) w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.; dalej: „u.s.d.g.”) posiada status przedsiębiorcy. Spółka prowadzi swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców, potwierdzając tym samym posiadany status przedsiębiorcy.

Przepisy u.s.d.g. wprowadziły rozróżnienie przedsiębiorców definiując oraz dzieląc ich na:

 • mikro przedsiębiorców,
 • małych przedsiębiorców oraz
 • średnich przedsiębiorców

Art. 106 u.s.d.g. wskazuje, że „za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro”.

W art. 1 pkt 130 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) dodano do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa art. 193a, w którym nałożono na podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych (Wnioskodawca należy do grupy takich podatników) obowiązek przesyłania tych ksiąg w formie elektronicznej za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który to obowiązek wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Art. 29 przytoczonej powyżej ustawy nowelizacyjnej stanowi, iż mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu u.s.d.g. w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. mogą skorzystać z okresu przejściowego, w którym mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK. Natomiast zgodnie ze znowelizowanymi przepisami obowiązek ten od 1 lipca 2016 r. będzie miał charakter obligatoryjny w stosunku do dużych przedsiębiorców.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia mniej niż 250 pracowników, suma aktywów jego bilansu przeliczona na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »