Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

24.05.2017

Jedna kasa w dwóch taksówkach wykorzystywanych naprzemiennie

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność jednoosobową w charakterze taksówkarza dwoma samochodami. Czy Wnioskodawca może zastosować w obydwu samochodach jedną, tę samą, posiadaną kasę rejestrująca? Czy w przypadku zastosowania jednej kasy rejestrującej, dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych (w tym wypadku w drugim samochodzie Taxi), na paragonie fiskalnym (oprócz innych obowiązkowych elementów) musi widnieć numer rejestracyjny i numer boczny taksówki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 10 lutego 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania jednej kasy fiskalnej w dwóch taksówkach wykorzystywanych naprzemiennie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania jednej kasy fiskalnej w dwóch taksówkach wykorzystywanych naprzemiennie. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 18 kwietnia 2017 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od 14 czerwca 2016 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową w charakterze taksówkarza wykonującego usługi Taxi. Usługi taksówkarskie Wnioskodawca wykonuje samochodem Renault Trafic - 8 osobowym. Zgodnie z przepisami prawa samochód jest przystosowany do przewozu osób taksówką (posiada zamontowany taksometr z legalizacją oraz licencję i numer boczny taksówki wydany przez Urząd Miasta).

Z racji tego, że zainteresowanie taksówką 8 osobową jest małe i Wnioskodawca zarabia jedynie w weekendy, ma on zamiar wykonywać pracę taksówkarza drugim mniejszym samochodem 5 osobowym. Drugi samochód również będzie spełniał wymogi Taxi, gdzie również Wnioskodawca będzie używał kasy rejestrującej. Samochód będzie miał swój taksometr z legalizacją oraz własny numer boczny Taxi nadany licencją Urzędu Miasta.
Wnioskodawca nie zatrudnia i nie będzie zatrudniał żadnych pracowników. Podczas jazdy jednym z posiadanych samochodów, drugi będzie nieużytkowany.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany na postawione pytania:

 1. „czy kasa rejestrująca, którą posiada Wnioskodawca spełnia warunki określone w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363)?” wskazał, że zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), kasa fiskalna jaką posiada Wnioskodawca spełnia wszystkie kryteria i warunki techniczne określone przez ustawodawcę. Potwierdzeniem tego są: świadectwa legalizacji, książka kasy rejestrującej oraz zarejestrowanie kasy w Urzędzie Skarbowym nadając jej numer ewidencyjny. Instalacja kasy została wykonana przez odpowiednią do takich zadań firmę,
 2. „czy kasa rejestrująca jaką posiada Wnioskodawca spełnia kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r., poz. 1076), w szczególności § 6 ust. 1 tego rozporządzenia?” wskazał, że kasa rejestrująca, którą posiada Wnioskodawca to KASA NOVITUS (VEGA TAXI), spełnia ona wszystkie kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r., poz. 1076) - § 6 ust. 1. Połączenie kasy z taksometrem jest czynnością mało skomplikowaną. Polega ona na podłączeniu przewodu połączeniowego KASA VEGA - TASKOMETR. Po dokonaniu tej czynności kasa jest gotowa do użytku,
 3. „czy przedmiotowa kasa rejestrująca ma możliwość zapisu więcej niż jednego numeru rejestracyjnego i numeru bocznego taksówki?” wskazał, że kasa rejestrującą NOVITUS VEGA TAXI ma możliwość zapisu więcej niż jednego numeru rejestracyjnego i numeru bocznego taksówki. W pozycji programowania AUTA TAXI należy zaprogramować numery rejestracyjne oraz boczne samochodów taxi, w jakich pracować będzie kasa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1.  Czy Wnioskodawca może zastosować w obydwu samochodach jedną, tę samą, posiadaną kasę rejestrująca?
 2. Czy w przypadku zastosowania jednej kasy rejestrującej, dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych (w tym wypadku w drugim samochodzie Taxi), na paragonie fiskalnym (oprócz innych obowiązkowych elementów) musi widnieć numer rejestracyjny i numer boczny taksówki?

Zdaniem Wnioskodawcy, w czasie pracy taksówką 8 osobową niemożliwe jest jednoczesne wykonywanie pracy samochodem drugim - 5 osobowym i odwrotnie. Zastosowanie więc jednej przenośnej kasy rejestracyjnej jest możliwe. Spełniony jest bowiem wymóg ewidencjonowania każdej sprzedaży określonej w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

W przypadku stosowania kasy rejestrującej dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych obowiązkiem jest umieszczenie na paragonie fiskalnym numeru rejestracyjnego oraz numeru bocznego taksówki, co jest zgodne z § 9.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Ponadto kasa rejestrująca przenośna, którą posiada Wnioskodawca jest przystosowana do pracy w maksymalnie 10 numerach samochodów Taxi. Po nadaniu licencji i numeru bocznego dla drugiego samochodu kasa zostanie przystosowana do pracy w dwóch samochodach przez wykwalifikowanego serwisanta.

W związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku kupna drugiej osobnej dla drugiego samochodu kasy rejestrującej, gdyż kasa posiadana przez niego będzie stosowana zamiennie w obydwu taksówkach. Paragony fiskalne będą zawierać numer rejestracyjny i numer boczny odpowiedni dla używanej w danym czasie taksówki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) - art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy - przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »