Jedna faktura do kilku transakcji na podstawie paragonu?

Sytuacje gdy klient na podstawie wcześniej otrzymanego paragonu żąda wystawienia faktury VAT nie należą do rzadkich. Regułę stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek na podstawie art.111 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 53 poz.353 z późń.zm.) ewidencjonować w kasach rejestrujących tego rodzaju zdarzenia. Żądanie wystawienia faktury jest więc wyjątkowym, choć jak wspomniałem zdarzającym się zjawiskiem. Zgodnie z art.106i ust.3 pkt1 w/w ustawy nabywca ma prawo żądać wystawienia faktury do posiadanego paragonu w terminie trzymiesięcznym od końca, miesiąca, w którym towar mu dostarczono, wykonano usługę, dokonał całości lub części zapłaty. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPP2/443-681/08 z 13 października 2008 r. uznał, że wobec braku sprecyzowania w przepisach czy owo żądanie przybrać ma formę pisemną czy ustną obie formy są akceptowalne. Sprzedawca jest nim związany, co oznacza że musi uczynić mu zadość o ile zostanie wniesione w terminie. Po jego przekroczeniu przez nabywcę wystawienie faktury jest możliwe lecz uzależnione od dobrej woli sprzedawcy.

W myśl art.106i ust.6 ustawy o VAT sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu:

- nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczył towar, wykonał usługę, otrzymał całość lub część zaliczki,

- nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania wystawienia faktury gdy zostało ono zgłoszone po upływie miesiąca, którym nastąpiły w/w zdarzenia.

Jeżeli nabywca wystąpił do sprzedawcy o wystawienie faktury do paragonu ten ostatni dokument trafia do sprzedawcy i jest dopinany do egzemplarza faktury pozostającego w jego dokumentacji księgowej – art.106h ust.1 ust.1 ustawy o VAT.

Nierzadkim problemem praktycznym jest wystawianie jednej faktury do wielu paragonów. Nie istnieją prawne przeszkody uniemożliwiające sprzedawcy wystawienie jednej faktury zbiorczej do więcej niż jednego paragonu. Także fakt, iż zakupy na ich podstawie dokonywane były w różnych dniach tego samego miesiąca nie stoi temu na przeszkodzie. Z pewnością jest to i wygodniejsze i tańsze rozwiązanie pozwalające na uniknięcie mnożenia dokumentów. Jest ono dopuszczalne w opinii organów skarbowych potwierdził to np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej IPPP2/443-1100/13-2/DG z 4 grudnia 2013 r. czy Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej IPTPP4/443-467/14-2/05 z 12 sierpnia 2014 r. W pierwszym z w/w pism organ skarbowy odwołując się do zapisu art.223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE L347/1) dopuszczającego możliwość wystawienia faktur zbiorczych obejmujących kilka odrębnych dostaw towarów lub usług uznał to za możliwe w przypadku wystawiania faktur do paragonów. Warunkiem jest jedynie zachowanie terminu na wystawienie faktury do paragonu. Wynika z tego, że możliwe jest wystawienie jednej faktury zbiorczej do paragonów wystawionych w różnych miesiącach. Sprzedawca wystawiając tego rodzaju fakturę musi umieścić na niej kilka dat dostawy towaru lub wykonania usługi. Zagadni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »