Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.05.2015

Jaką stawką VAT opodatkować transport międzynarodowy?

Pytanie podatnika: Czy prawidłowym jest stanowisko, że usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawce 0 %?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 0 % dla świadczonych usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 0 % dla świadczonych usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi polegające na pośrednictwie w organizacji przewozu towaru ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Usługi będą świadczone na rzecz polskich kontrahentów, zarówno przedsiębiorców (krajowych podatników VAT) jak i osób nie będących przedsiębiorcami, lub też nabywających towary niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przewożony towar stanowić będzie własność kontrahentów Wnioskodawcy, bądź też osób trzecich, w imieniu i na rzecz których kontrahenci Wnioskodawcy mogą działać.

Usługa Wnioskodawcy sprowadzać się będzie do zamówienia usług transportu od firmy kurierskiej świadczącej usługi przewozu międzynarodowego przy jednoczesnej synchronizacji transportu przesyłek adresowanych do krajowych nabywców w taki sposób, aby koszty transportu były możliwie najniższe dla każdego z kontrahentów. Usługi Wnioskodawcy w opisywanym zakresie zmierzać będą przede wszystkim do optymalizacji kosztów przesyłek na rzecz różnych polskich podmiotów nabywających i przywożących towary ze Stanów Zjednoczonych poprzez synchronizację w czasie czynności logistycznych. Usługi Wnioskodawcy polegać będą zatem na pośredniczeniu w kontaktach między firmą kurierską wykonującą transport a krajowymi odbiorcami towarów przewożonych ze Stanów Zjednoczonych, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca przy zamawianiu usług transportowych od firmy kurierskiej działać będzie we własnym imieniu, w związku z czym będzie obciążany kosztami transportu, w organizacji którego pośredniczy.

Rozliczenie transakcji przedstawiać się będzie następująco. Przewoźnik wykonujący transport międzynarodowy będzie obciążać Wnioskodawcę kosztami transportu towarów zlecanego przez krajowych kontrahentów Wnioskodawcy. Wnioskodawca z tytułu świadczonych przez siebie usług wystawiać będzie faktury VAT na rzecz polskich kontrahentów, którzy zlecili Wnioskodawcy zamówienie przewozu. Na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę składać się będzie koszt transportu poniesiony przez Wnioskodawcę na rzecz firmy kurierskiej, marża Wnioskodawcy oraz koszt usług świadczonych bezpośrednio przez Wnioskodawcę polegających na bieżącej koordynacji zamówień usług przewozowych. Cena może także obejmować inne koszty faktycznie ponoszone przez Wnioskodawcę w związku ze zleconym zamawianiem usług transportu. Wszystkie koszty, o których mowa powyżej, składające się na cenę świadczonej usługi są niezbędne i nierozerwalnie związane z usługą świadczoną przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca będzie w posiadaniu listów przewozowych stanowiących dowód świadczenia międzynarodowych usług transportowych. Będą to tzw. H., czyli spedytorskie lotnicze listy przewozowe dla przesyłek skonsolidowanych. Z dokumentów tych będzie jednoznacznie wynikać że w związku z transportem doszło do przekroczenia granicy z państwem trzecim. Wnioskodawca będzie również dysponować fakturą wystawioną przez przewoźnika.

Wnioskodawca będzie również w posiadaniu dokumentów potwierdzonych przez urząd celny, z których będzie wynikać jednoznacznie fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Dokumentami tymi będą poświadczone zgłoszenia celne (PZC).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest stanowisko, że usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawce 0 %?

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane wyżej usługi podlegają opodatkowaniu VAT w stawce 0 % na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 w zw. z ust. 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przywołaną normą stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Usługi transportu międzynarodowego obejmują między innymi przewóz lub inny sposób przemieszczenia towarów z miejsca wyjazdu poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. W opisanym stanie faktycznym towary będą przemieszczane z terytorium Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski, jednakże transport wykonywany będzie nie przez wnioskodawcę, lecz przez przewoźnika (firmy kurierskiej), u którego wnioskodawca transport będzie zamawiał.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego należy także rozumieć usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane między innymi z usługami, o których mowa powyżej. W ocenie Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi mieszczą się w tej właśnie kategorii, gdyż niewątpliwie pozostają ściśle związane z usługami przewozowymi i należy je klasyfikować jako usługi pośrednictwa lub spedycji międzynarodowej. Wobec powyższego usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz krajowych kontrahentów również powinny podlegać opodatkowaniu VAT w stawce 0 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 6. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »