Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

28.12.2018

Jak wrócić na rynek pracy po 500+

Kobiety, chcące powrócić na rynek pracy po okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dziecka posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, są zaliczane do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i w związku z powyższym przysługuje im pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.

Interpelacja nr 20789 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie spadku aktywności zawodowej wśród Polaków

Szanowna Pani Minister,

w kwietniu tego roku (2018 - dop. red.) minie dwa lata, odkąd rząd wprowadził program "Rodzina 500 plus". Koncepcja w dalszym ciągu budzi wiele zastrzeżeń i kontrowersji wśród Polaków. Niestety program "Rodzina 500 plus" nie promuje zatrudnienia, wręcz przeciwnie - sprzyja wzrostowi bierności zawodowej, gdy aktualnie popyt na pracę jest największy od 25 lat. Według danych GUS aż w 30% rodzinach, gdzie pobierane jest świadczenie, nie ma pracy i nawet jej nie szuka.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

1. Jaka jest propozycja ze strony ministerstwa do walki z nasilającym się problemem bierności zawodowej wśród Polaków?

2. Czy korzystający z programu nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy spowodowanej długą przerwą w karierze zawodowej?

3. Czy ministerstwo wzięło pod uwagę, że w przyszłości świadczenia emerytalne osób biernych zawodowo będą bardzo niskie?

Mirosława Nykiel, 12-03-2018

Odpowiedź na interpelację nr 20789 w sprawie spadku aktywności zawodowej wśród Polaków

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Mirosławy Nykiel nr 20789 z dnia 21 marca 2018 r., w sprawie spadku aktywności zawodowej Polaków, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania.

Uprzejmie informuję, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest obecnie bardzo dobra. Główne wskaźniki ją opisujące – współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz stopa bezrobocia osiągnęły w 2017 r. jedne z lepszych wartości od początku transformacji gospodarczej. Trudno określić zjawisko bierności zawodowej jako nasilające się wśród Polaków w sytuacji, gdy współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku produkcyjnym w IV kwartale 2017 r. wyniósł 75,9% i był wyższy o 0,6 p. proc. niż w IV kwartale 2016 r. i o 1,1 p. proc. niż w IV kwartale 2015 r.

Korzystne zmiany na rynku pracy obrazują również dane dotyczące rejestrowanego bezrobocia. Rok 2018 jest piątym z kolei, w którym poziom bezrobocia rejestrowanego w skali roku zmniejsza się. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu lutego br. 6,8% i była o 1,6 punktu procentowego niższa niż w lutym ubiegłego roku. Identyczny wskaźnik bezrobocia w lutym odnotowano w 1991 r., czyli 27 lat temu.

Prawdą jest, że zgodnie z publikacją GUS „Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2017” ok. 30% rodzin z jednym dzieckiem poniżej 18 roku życia pobierających świadczenie wychowawcze jest bierna zawodowo. Przyczyn tej bierności nie można jednak przypisywać jedynie Programowi Rodzina 500+, przede wszystkim dlatego, że większość z tych osób była bierna zawodowo jeszcze przed wprowadzeniem Programu. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze rodzice wychowujący jedno dziecko muszą spełnić kryterium dochodowe w wysokości 800 zł na osobę, w związku z czym ich poziom zamożności jest niski w porównaniu z osobami niespełniającymi kryterium, co często jest pochodną niższych kwalifikacji. Wśród osób pobierających świadczenie z jednym dzieckiem częściej występowały osoby o niższym poziomie wykształcenia (18%), rzadziej zaś osoby o wyższym poziomie wykształcenia (13%) niż wśród osób niepobierających świadczenia (odpowiednio 7% i 34%). Dane wskazują, że osoby o wyższym poziomie wykształcenia mają istotnie wyższe współczynniki aktywności zawodowej od osób o niższym poziomie od wielu lat. Nie dziwi zatem różnica w aktywności pomiędzy pobierającymi a niepobierającymi świadczenie wychowawcze, jest raczej naturalna i wynika głównie z różnic pomiędzy przeciętnym poziomem wykształcenia obu grup, niż z faktu otrzymywania świadczenia wychowawczego.

Ponadto, z analizy danych BAEL za III kw. 2017 r. wynika, że ok. 50% biernych zawodowo w wieku 25-49 lat, pobierających świadczenie na pierwsze i jedyne dziecko, nie poszukiwało pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem lub innymi osobami wymagającymi opieki, 27% wskazuje inne powody rodzinne lub osobiste, 14% chorobę lub niepełnosprawność, 9% inne przyczyny. Trudno jest te wszystkie przyczyny wiązać z faktem otrzymywania świadczenia wychowawczego.

Wprawdzie liczba kobiet biernych zawodowo uprzednio pracujących, które jako przyczynę nieposzukiwania pracy wskazały obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu wzrasta, ale zjawisko to obserwowane jest już od 2014 r., czyli na długo przed wdrożeniem Programu Rodzina 500+. Rezygnacja z pracy przez kobiety jest kwestią indywidualnej decyzji kobiety, która nie musi być związana z faktem otrzymywania środków z Programu Rodzina 500+. Wpływa na to wiele czynników m.in. poziom osiąganego wynagrodzenia, sytuacja materialna rodziny, zarobki współmałżonka czy też dostęp do żłobków i przedszkoli oraz koszty tej opieki.

Paradoksalnie, w sytuacji dynamicznej poprawy na rynku pracy, którą obserwujemy w ostatnich latach, istotna poprawa poziomu wynagrod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »