Jak rozliczyć wydatki na due diligence?

Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez Spółkę wydatki związane z przeprowadzeniem due diligence, zgodnie z powyższym opisem stanu faktycznego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 3 i 8 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przeprowadzeniem due diligence - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 19 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przeprowadzeniem due diligence. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 25 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-120/15/MO, IBPP1/4512-527/15/DK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 3 i 8 września 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką zależną Spółki X w upadłości likwidacyjnej (dalej: „Spółka X”), która posiada 100% udziałów w Spółce. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem powierzchni w budynku biurowym położonym w kompleksie, którego właścicielem jest Spółka. Pozostałe budynki są własnością trzech innych spółek zależnych Spółki X.

W ramach toczącego się aktualnie postępowania upadłościowego Spółki X, syndyk masy upadłości ogłosił przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki X. Przedmiotem sprzedaży w postępowaniu upadłościowym są m.in. udziały w Spółce jako składnik przedsiębiorstwa upadłego. Syndyk pokrył z masy upadłości Spółki X koszty opisu i oszacowania przedmiotu sprzedaży, w tym udziałów w Spółce. Syndyk nie pokrywa natomiast innych wydatków na dodatkowy audyt przedsiębiorstwa upadłego, czy jego składników. W praktyce opis i oszacowanie nie są wystarczające dla przeprowadzenia audytu (due dilligence) majątku Spółki X przez potencjalnych inwestorów, którzy muszą dokonać szczegółowego audytu spółek-córek i ich działalności (w tym Spółki) w celu zweryfikowania wartości sprzedawanych udziałów.

Koszty przygotowania wyjaśnień dla inwestorów dotyczących szczegółów działalności spółek-córek Spółki X nie są bezpośrednimi kosztami postępowania upadłościowego w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego. Koszty analizy sytuacji prawnej spółek-córek stanowią natomiast koszt działalności tych spółek. Brak jest podstawy prawnej w finansowaniu przez Syndyka czynności wykonywanych bezpośrednio przez spółki zależne w zakresie udostępniania ich własnej dokumentacji. Spółki zależne nie wykonują tych czynności na rzecz Spółki X. Ponadto, syndyk masy upadłości nie posiada uprawnień do bezpośredniego władania dokumentacją spółek zależnych.

W związku z powyższym, Spółka oraz inne spółki zależne Spółki X będą we własnym zakresie ponosiły koszty związane z przeprowadzeniem due diligence, które będzie dotyczyło właśnie tychże spółek. W zakresie tych kosztów mieszczą się następujące pozycje:

 • Koszty obsługi prawnej procesu due dilligence - która to pomoc prawna obejmuje w szczególności:
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów do udostępnienia potencjalnym oferentom,
  • doradztwo dotyczące rodzaju dokumentów i informacji do udostępnienia w trakcie due diligence,
  • udział w rozstrzyganiu pytań o charakterze organizacyjnym kierowanych przez potencjalnych oferentów oraz udzielanie odpowiedzi,
  • bezpośredni udział w czynnościach due dilligence w imieniu Spółki, w celu udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów,
  • wsparcie w procesie negocjowania i przygotowania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki X w zakresie dotyczącym m.in. Spółki,
 • Koszty obsługi technicznej procesu due dilligence - co obejmuje udział po stronie Spółki ekspertów z zakresów realizowania procesów budowlanych, którzy będą brali udział w czynnościach due dilligence, udzielali odpowiedzi na pytania oferentów, uczestniczyli w wizjach lokalnych budynków itd.,
 • Koszty związane z utworzeniem wirtualnego portalu informacyjnego (wirtualny data room) dla potrzeb procesu due dilligence wraz z obsługą informatyczną w trakcie prowadzenia tego procesu,
 • Koszty przygotowania papierowej kopii dokumentacji do wglądu audytorów.

Umowy z podmiotami, które będą świadczyły wskazane wyżej usługi w ramach due dilligence, będą zawierane przez Spółkę oraz trzy inne spółki zależne Spółki X. Spółka poniesie 25% całości kosztów wynikających z danej umowy, pośrednio lub bezpośrednio (tj. w zależności o tego, czy każda ze spółek zależnych Spółki X posiada umowę z danym usługodawcą i jest obciążana przez usługodawcę odpowiednią częścią wynagrodzenia za usługi, lub też umowa z danym usługodawcą jest zawarta przez jedną ze spółek, która następnie refakturuje odpowiednią część kosztów na 3 pozostałe spółki).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy ponoszone przez Spółkę wydatki związane z przeprowadzeniem due diligence, zgodnie z powyższym opisem stanu faktycznego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP&rd...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »