Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.04.2015

Jak rozliczyć w PIT usługi tłumaczenia?

Pytanie podatnika: W jaki sposobu należy opodatkować przychody z tytułu wykonania usług tłumaczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Biura – 12 grudnia 2014 r., uzupełnionym 26 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu wykonania usług tłumaczenia:

 • w części dotyczącej zakwalifikowania ww. przychodu do przychodów z umów zlecenia i o dzieło – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej udokumentowania przychodu rachunkiem wystawionym przez serwis pośredniczący – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej braku podstaw do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej wykazania przychodów z ww. tytułu w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu wykonania usług tłumaczenia.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 10 lutego 2015 r. znak: IBPB II/1/415-1007/14/MK wezwano do jego uzupełnienia.
Wniosek uzupełniono 26 lutego 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca za pośrednictwem serwisu internetowego zrzeszającego tłumaczy wykonał usługę tłumaczenia. Y Ltd. (z siedzibą w Wielkiej Brytanii) prowadzi serwis internetowy www i świadczy usługi pośrednictwa w tłumaczeniu tekstów. Serwis działa na następujących zasadach: osoba szukająca tłumacza zgłasza taką potrzebę poprzez formularz na stronie internetowej serwisu w wyniku czego, do wszystkich tłumaczy w bazie zostaje rozesłane zapytanie o chęć podjęcia zlecenia. W wypadku akceptacji zlecenia, tłumacz otrzymuje drogą mailową plik z tekstem źródłowym i przystępuje do realizacji zlecenia. Gdy całość jest skończona, umieszcza przetłumaczony tekst w oknie dialogowym generowanym indywidualnie dla każdego zlecenia, na stronie serwisu i wysyła go. Przetłumaczony tekst trafia do odbiorcy.
W całym procederze zleceniodawca oraz tłumacz nie mają ze sobą absolutnie żadnego kontaktu, dlatego też podpisanie umowy o dzieło jest niemożliwe, tym bardziej, że całość opiera się o jak najszybsze przetłumaczenie tekstu. Często zleceniodawca jest obcokrajowcem a kwota zlecenia może wynosić poniżej 2 zł. Ostatniego dnia miesiąca, serwis generuje automatycznie zindywidualizowany angielski rachunek w imieniu tłumacza na kwotę całości zleceń z mijającego miesiąca po czym tradycyjnym przelewem bankowym dokonuje transferu środków. W miesiącu lipcu 2014 r. Wnioskodawcy udało się zarobić w ten sposób 642,81 zł świadcząc usługi tłumaczenia tekstów. Serwis nie zapewnia żadnych stałych dochodów a jedynym sposobem zarobku jest podejmowanie zleceń, w związku z czym nie istnieje żadna stała kwota dochodu.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura w dniu 26 lutego 2015 r. wynika, że:

 • W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wnioskodawca jest twórcą, a wykonywane przez niego tłumaczenia mają charakter twórczy i ich efektem jest dzieło w rozumieniu ww. wymienionej ustawy.
 • Z serwisem Y Wnioskodawca zawarł umowę o współpracy, w której jako tłumacz zobowiązuje się przenieść prawa do tłumaczenia na usługodawcę w momencie przekazania gotowego tekstu.
 • Wnioskodawcy nie są znane podmioty, dla których wykonuje poszczególne tłumaczenia, ponieważ działanie serwera internetowego Y uniemożliwia kontakt z usługodawcą. Dlatego też Wnioskodawca nie wie czy są to osoby prowadzące działalność czy też nie.
 • Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi odbywają się na zasadach przewidzianych przez umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich.
 • Wnioskodawca nie zawiera żadnej umowy z usługodawcą, a jedynie umowę o współpracy z serwerem Y, który jest pośrednikiem między usługodawcą a tłumaczem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy rachunki wystawione przez Y w imieniu Wnioskodawcy są wystarczającym dowodem na udokumentowanie transakcji i stanowią podstawę do rozliczenia i odprowadzenia podatku od osób fizycznych na zasadach ogólnych dotyczących umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

Czy prawidłowe jest rozliczenie tego dochodu i odprowadzenie zaliczki rozliczając dochód na rok 2014 w formularzu PIT-37 i odprowadzenie podatku na konto urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2015 r.

Według Wnioskodawcy, prawidłowym jest udokumentowanie dochodu rachunkiem wystawionym w jego imieniu przez Y; stanowi on podstawę do rozliczenia dochodu w sposób przewidziany do rozliczenia umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Prawidłowym jest także, według Wnioskodawcy, zebranie tych wszystkich rachunków zgromadzonych w trakcie roku i rozliczenie zbiorowo w deklaracji PIT-37 za dany rok i odprowadzenie jednorazowo podatku w terminie obowiązującym dla rozliczenia rocznego, bez konieczności opłacania zaliczek w trakcie roku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1a ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Z treści art. 9 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ww. ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 2 i 7 tego przepisu:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (pkt 7).

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »