Jak opodatkować PIT świadczenie usług doradczych?

Pytanie podatnika: Czy możliwe jest opodatkowanie podatkiem liniowym dochodów, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania doradztwa i marketingu na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą jednocześnie będzie związany umową cywilnoprawną o zarządzanie za wynagrodzeniem (w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych o obowiązkach i kompetencjach zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) i z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.) , o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 23 lipca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismami z dnia 31 lipca 2015 r., nr IPTPB3/4511-44/15-2/KJ i z dnia 27 października 2015 r., nr IPTPB3/4511-44/15-4/KJ (doręczonymi w dniu 4 sierpnia 2015 r. i 3 listopada 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
W odpowiedzi na ww. wezwania dnia 14 sierpnia 2015 r. i 10 listopada 2015 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (nadane w dniu 11 sierpnia 2015 r. i 6 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca wykonuje obecnie osobiście obowiązki Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu i umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, której przedmiotem są czynności zarządcze. Wykonując nadal czynności zarządcze Wnioskodawca zamierza prowadzić własną jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradczo-marketingowych i jako podmiot gospodarczy świadczyć będzie takie usługi na rzecz zarządzanej przez Niego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wnioskodawca byłby równocześnie stroną dwóch umów cywilnoprawnych: „umowy o zarządzanie” i „umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu”. W żadnym obszarze nie nakładają się na siebie obowiązki świadczenia wynikające z tych dwóch odrębnych umów cywilnoprawnych. Działania wynikające z zakresu „Umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu” są działaniami całkowicie odrębnymi, wykonywanymi poza czasem sprawowania obowiązków zarządu, z wykorzystaniem swojego doświadczenia, osobistych znajomości i powiązań, które mają służyć również zarządzanej przez Wnioskodawcę Spółce, ale nie mieszczą się one w możliwościach wynikających z umowy zarządu.

Wnioskodawca w ramach umowy cywilnoprawnej „Zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu” świadczyć będzie następujące usługi:

 1. weryfikacja, kompletowanie i przygotowanie dokumentacji podatkowej oraz przekazywanie jej w obowiązujących terminach do osoby lub właściwego biura rachunkowego celem zaksięgowania i rozliczenia pod względem podatkowym i ubezpieczeniowym.
 2. monitoring oraz bieżąca ocena sytuacji ekonomiczno-gospodarczej Zleceniodawcy z uwzględnieniem w szczególności:
  1. sposobu, zakresu i skuteczności stosowanych środków prawnych w zakresie windykacji należnych Zleceniodawcy;
  2. podejmowanych działań zabezpieczających terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec organów podatkowych, ZUS, pracowników, kontrahentów oraz innych podmiotów;
 3. przygotowanie i podejmowanie działań windykacyjnych wierzytelności, zgodnych z obowiązującym prawem;
 4. przygotowanie i prowadzenie działań w zakresie: marketingu, promocji, doradztwa ekonomicznego, rozeznania i oceny sytuacji ekonomiczno-rynkowej w celu skutecznego pozyskiwania wiarygodnych kontrahentów gwarantujących optymalne przychody dla Zleceniodawcy;
 5. przygotowanie kwartalnych ocen stanu ekonomiczno-gospodarczego Zleceniodawcy ze wskazaniem nowych środków niezbędnych do zmiany istniejącej sytuacji.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy wg PKD będzie:

 • 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
 • 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych;
 • 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
 • 82.11.Z – Obsługa biura;
 • 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana.

Realizacja powyższej umowy odbywać się będzie w pomieszczeniach wynajmowanych od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności w dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych. Dokumentem stanowiącym podstawę wypłaty świadczenia pieniężnego za wykonane usługi będzie faktura wystawiona po zakończeniu miesiąca. Umowa ta zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Wnioskodawca wykonując działalność doradczą i marketingową w formie podmiotu gospodarczego korzystać będzie z prawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – 19% podatkiem liniowym (PIT-36L). Natomiast dochody uzyskiwane z tytułu sprawowania funkcji zarządu – Prezesa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaną opodatkowane według tabeli podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Aktualnie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej z innymi osobami fizycznymi w zakresie Stacji Kontroli Pojazdów (badania techniczne pojazdów), rozlicza się na zasadach ogólnych, tj. 19% podatkiem liniowym od osób fizycznych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że pełni funkcję członka Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Nadzorczej i umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, której przedmiotem są obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, tj.: prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Wnioskodawca składa w imieniu spółki oświadczenia woli współdziałając w tym zakresie z drugim członkiem zarządu. Zarząd podpisuje pisma wychodzące ze spółki oraz zarządza spółką we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, technologicznych. Są to czynności wykonywane osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie są one wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca, który aktualnie wykonuje umowę o zarządzanie spółką zamierza zawrzeć z tą samą spółką drugą umowę w zakresie doradztwa i marketingu, co oznacza, że jej zak...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »