Jak dokumentować koszty transportu towarów

Ponoszenie kosztów transportu przez przedsiębiorców stanowi codzienność. A zostaje nimi obciążony nabywca. Najpierw jednak ponosi je sprzedawca, który na podstawie faktury sprzedaży przerzuca je na nabywcę. Sprzedający może to uczynić na dwa sposoby: koszty transportu wliczyć może w cenę sprzedanego towaru - koszty transportu i cena stanowią na fakturze jedną pozycję, lub koszty transportu zawrzeć w odrębnej pozycji na fakturze - pomimo, iż są to dwie pozycje (towar i transport) obydwie opodatkowane są taką samą stawką VAT.

 

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane od dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1) w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługobiorca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną dostawy lub świadczenia.

Zatem polska jak i unijna regulacja zbieżne są w tym, że podstawą opodatkowania jest całość świadczenia pieniężnego, które należne jest od nabywcy. Do podstawy opodatkowania musi być więc wliczona pobierana przez sprzedawcę cena wraz ze wszystkimi innymi elementami zapłaty, składającymi się na zasadnicze świadczenie mające postać dostawy towarów. Odnosi się to wyłącznie do kosztów, zwiększających kwotę należną z tytułu konkretnej transakcji, konkretnej sprzedaży.

Zgodnie z art. 547 § 2 Kodeksu cywilnego jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący. Regulacja ta znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy nie ma postanowień umownych lub przepisów szczególnych w tym względzie.

Ponoszenie kosztów transportu przez przedsiębiorców stanowi codzienność. A zostaje nimi obciążony nabywca. Najpierw jednak ponosi je sprzedawca, który na podstawie faktury sprzedaży przerzuca je na nabywcę.

Jedna stawka VAT

Powołane zapisy ww. ustaw podatkowych wskazują, iż koszt transportu powinien być wliczony do podstawy opodatkowania towaru i zostać potraktowany jako jedność z ceną towaru. Ma to taką właśnie konsekwencję w zakresie stawki VAT. Zatem koszty transportu winny być opodatkowane taką samą stawką tego podatku co towar stanowiący przedmiot sprzedaży.

Przykład
Przedsiębiorca wysyła zamówione złożone drogą internetową. Sprzedawca wysyła je nabywcy za pośrednictwem kuriera. Towary będące przedmiotem sprzedaży są opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%. Firma kurierska do swoich usług stosuje podstawową 23% stawkę V...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »