Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.09.2015

Jak dla potrzeb VAT rozliczyć transakcję WNT?

Pytanie podatnika: Czy rozliczenie zakupionego towaru od firmy szwajcarskiej z siedzibą w Szwajcarii, wyprodukowanego we Francji przez firmę francuską i stamtąd transportowanego bezpośrednio do Polski powinno zostać sklasyfikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i rozliczone w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE z NIP-em unijnym firmy francuskiej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 lipca 2015 r. (data wpływu 1 24 lipca 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozpoznania transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wykazanie tej transakcji w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej – jest:

 • prawidłowe w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wykazania tej transakcji w deklaracji VAT-7,
 • nieprawidłowe w zakresie podmiotu który ma być wykazany w informacji podsumowującej.

UZASADNIENIE
W dniu 2 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozpoznania transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wykazanie tej transakcji w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 lipca 2015 r. będący odpowiedzią na wezwanie Organ z 30 czerwca 2015 r. znak: IBPP4/4512-174/15/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego sprzętem laboratoryjnym i innymi urządzeniami technicznymi (klimatyzacyjnymi). Spółka kupuje towar w kraju, w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach spoza Unii Europejskiej. Spółka posiada aktywny polski numer VAT-UE. Ewidencja księgowa Spółki prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych.

Spółka planuje kupić towar handlowy, który ma służyć działalności gospodarczej od firmy szwajcarskiej w Szwajcarii. Towar ten zostanie wyprodukowany we Francji przez firmę francuską. Następnie towar będzie transportowany bezpośrednio z Francji do Spółki w Polsce. Spółka dokona płatności za towar na podstawie faktury wystawionej przez firmę szwajcarską. Przy czym na fakturze nie będzie NIP-u unijnego firmy szwajcarskiej. Na fakturze podany zostanie jedynie w formie dodatkowej informacji NIP unijny firmy francuskiej (producenta towaru) w powiązaniu z warunkami dostawy towaru, które w tym przypadku będą określone jako EXW. Podając EXW (Ex Works) na fakturze, wystawca faktury wpisze również nazwę miejscowości we Francji, skąd odbywa się wysyłka towaru oraz kraj wysyłki Francję. Warunki dostawy EXW zgodnie z zasadami INCOTERMS oznaczają, że towar jest dostarczony, gdy sprzedawca wystawi go do dyspozycji w swoim magazynie lub zakładzie, a wszelkie koszty związane z organizacją transportu ponosi nabywca towaru. Spółka ww. zakup towaru wykaże w deklaracji VAT-7 w pozycji wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Spółka wykaże również ten zakup towaru w informacji podsumowującej VAT-UE w pozycji - informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towaru podając NIP unijny firmy francuskiej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • Podmiot szwajcarski jest podatnikiem podatku od wartości dodanej.
 • Przeniesienie z podmiotu szwajcarskiego prawa do dysponowania towarem przez Wnioskodawcę jak właściciel nastąpi na terytorium Francji (zgodnie z warunkami dostawy EXW). Towar zostanie przewieziony bezpośrednio z Francji do Polski do siedziby Wnioskodawcy.
 • Podmiot szwajcarski nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Francji, ani na terytorium Polski.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy rozliczenie zakupionego towaru od firmy szwajcarskiej z siedzibą w Szwajcarii, wyprodukowanego we Francji przez firmę francuską i stamtąd transportowanego bezpośrednio do Polski powinno zostać sklasyfikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i rozliczone w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE z NIP-em unijnym firmy francuskiej?

W ocenie Wnioskodawcy zgodnie z treścią art. 9 ust. l przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W związku z powyższym, jeżeli Spółka polska (z polskim numerem VAT-UE) dokona zakupu towaru od firmy szwajcarskiej w Szwajcarii, a towar będzie dostarczony od producenta z Francji do Polski, to nastąpi przemieszczenie towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Na fakturze (będącej podstawą zapłaty za dostarczony towar) firma szwajcarska nie poda swojego NIP-u unijnego, tylko NIP unijny francuskiego producenta towarów. Zdaniem Spółki, skoro producent towarów będzie podatnikiem podatku od wartości dodanej, będzie posiadał ważny numer NIP nadany w państwie członkowskim, z którego dokonywana jest dostawa towarów tj. z Francji, powinien rozliczyć ww. transakcję w tym państwie. Z kolei Spółka powinna rozliczyć ww. zakup towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w państwie, do którego dokonywana jest dostawa towarów (tj. w Polsce). Transakcję tę Spółka winna wykazać w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE z NIP-em unijnym firmy francuskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia uznaje się za:

 • prawidłowe w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wykazania tej transakcji w deklaracji VAT-7,
 • nieprawidłowe w zakresie podmiotu który ma być wykazany w informacji podsumowującej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega eksport towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »