Inwestycje krótkoterminowe – prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Inwestycje to aktywa, które jednostka posiada wcelu osiągnięcia korzyści ekonomicznych innych niż wynikające zcharakteru jej podstawowej działalności. Zgodnie zustawą orachunkowości inwestycje dzielimy przede wszystkim nadługoterminowe ikrótkoterminowe.

Inwestycje krótkoterminowe

Te ostatnie to takie, które zostaną wykorzystane i rozliczone przez jednostkę w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, dnia ich powstania lub nabycia. Na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego wśród inwestycji krótkoterminowych wyróżniamy krótkoterminowe aktywa finansowe. Prezentujemy je w podziale na:

 1. w jednostkach powiązanych: udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
 2. w pozostałych jednostkach: udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
 3. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w podziale na środki pieniężne w kasie i na rachunkach, inne środki pieniężne, inne aktywa pieniężne.

Odrębnie prezentować też należy inne inwestycje krótkoterminowe, do których zaliczamy przede wszystkim inwestycje w dzieła sztuki, złoto, które mają być wkrótce zbyte.

Krótkoterminowe aktywa finansowe to w myśl art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330):

 • aktywa pieniężne,
 • instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki,
 • wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych,
 • prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach,

jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo od daty ich złożenia, wystawienia bądź nabycia.

Wycena inwestycji

Udziały i akcje, jako inwestycje krótkoterminowe, wystąpią w sprawozdaniu, jeśli spełniają kryteria wymagane ustawą (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. b) dla aktywów finansowych krótkoterminowych, czyli jeśli są przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w bilansie na 31 grudnia 2012 r. wykazane będą tylko te, które są przeznaczone do zbycia w 2013 roku. Będą wykazywane tu głównie wyemitowane przez spółki akcyjne mające status spółki publicznej akcje na okaziciela notowane na giełdzie, udziały w spółkach prawa handlowego.

Wycenia się je w zależności od zasady przyjętej w polityce rachunkowości według:

 • ceny (wartości) rynkowej albo
 • ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,

w zależności o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »