Impreza integracyjna jako przychód pracownika

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupił artykuły spożywcze ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników. Impreza zorganizowana została w miejscu pracy. Ponadto Wnioskodawca zorganizował imprezę integracyjną ze środków ZFŚS dla pracowników w restauracji. W przypadku ww. imprez obecność pracowników można ustalić na podstawie listy. Czy udział w imprezach integracyjnych należy potraktować jako przychód pracownika i opodatkować w sytuacji, gdy nie można określić ile dany pracownik „zjadł i wypił”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2014 r. (data wpływu 18 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem imprezy integracyjnej w pomieszczeniach Urzędu - jest nieprawidłowe,
  • obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem imprezy integracyjnej w restauracji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem imprezy integracyjnej w pomieszczeniach Urzędu oraz w zakresie obowiązków płatnika związanych ze zorganizowaniem imprezy integracyjnej w restauracji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zakupił artykuły spożywcze ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. ciasto, kawa) na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników. Impreza zorganizowana została w pomieszczeniach Urzędu, obecność pracowników można ustalić na podstawie listy.

Ponadto Wnioskodawca zorganizował imprezę integracyjną ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników w restauracji. Obecność pracowników można ustalić na podstawie listy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy udział w imprezie integracyjnej należy potraktować jako przychód pracownika i opodatkować w sytuacji, gdy nie można określić ile dany pracownik „zjadł i wypił”?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nieodpłatnych świadczeń opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania. Zatem samo uczestnictwo w imprezie integracyjnej nie rodzi przychodu pracownika. W sytuacji, gdy nie jest możliwe przypisanie konkretnemu pracownikowi wartości nieodpłatnie otrzymanego świadczenia, po stronie pracownika nie powstaje obowiązek podatkowy. Urząd zakupił towary i usługi, jednak nie jest w stanie wskazać w jakim rozmiarze uczestnicy imprezy korzystali z zakupionych towarów i usług i czy w ogóle korzystali. W podanej sytuacji brak jest możliwości przypisania pracownikowi przychodu według metod określonych w art. 12 ust. 1 i 3 art. 11 ust. 1-2a u.p.d.o.f.. Dodatkowo otrzymanie nieodpłatnego świadczenia musi dotyczyć konkretnego pracownika, zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. podatnikiem podatku dochodowego jest osoba fizyczna, a nie grupy osób.

Stanowisko takie zostało potwierdzone w wyroku NSA z 24 stycznia 2013 r. II FSK 1064/11 oraz w wyroku NSA z dnia 20 lutego 2013 r. FSK 1256/11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodu został określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. W myśl pkt 1 tego przepisu źródłami przychodu są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Przepis art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »