Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.07.2012

Import usług nabywanych przez biuro turystyczne

Pytanie podatnika: Czy biuro turystyczne, rozliczające się w systemie VAT marża na podstawie art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, ma obowiązek rozpoznać import usług z tytułu nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty usług o charakterze turystycznym, takich jak: transportowe, hotelowe, gastronomiczne, kateringowe, przewodnickie, parkingowe, wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (np. wieczory folklorystyczne, wejścia na basen itp.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2012 r. (data wpływu 6 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku rozpoznania importu dla usług:

- transportowych, hotelowych, gastronomicznych, kateringowych, parkingowych, wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różnych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych (wieczorów folklorystycznych) - jest prawidłowe,
- przewodnickich, rekreacyjnych (wejść na basen) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku rozpoznania importu dla usług: transportowych, hotelowych, gastronomicznych, kateringowych, przewodnickich, parkingowych, wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różnych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych (np. wieczorów folklorystycznych, wejść na basen).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi biuro turystyczne i świadczy usługi turystyki wyjazdowej w kraju, Unii Europejskiej i poza nią. Jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce. W Polsce znajduje się też siedziba Spółki oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek VAT Spółka rozlicza w systemie VAT marża. Poza granicami kraju nabywa różne usługi turystyczne, m. in. transportowe, hotelowe, gastronomiczne, kateringowe, przewodnickie, parkingowe, wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (np. wieczory folklorystyczne, wejścia na basen itp.). W zależności od specyfiki kraju dowodem poniesienia wydatku są faktury, rachunki, umowy, pokwitowania, bilety lub inne dowody zapłaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy biuro turystyczne, rozliczające się w systemie VAT marża na podstawie art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, ma obowiązek rozpoznać import usług z tytułu nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty usług o charakterze turystycznym, takich jak: transportowe, hotelowe, gastronomiczne, kateringowe, przewodnickie, parkingowe, wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (np. wieczory folklorystyczne, wejścia na basen itp.)?

Zdaniem Wnioskodawcy, miejscem świadczenia usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty poza granicami kraju, niezależnie od tego, czy kraj ten jest członkiem Unii Europejskiej i niezależnie od tego, czy istnieje w nim system opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) jest kraj gdzie usługodawca świadczący usługę turystyczną nabywaną przez biuro posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, nie zachodzi więc obowiązek rozpoznania importu usług i opodatkowania ich przez biuro podróży w polskim systemie podatku VAT.

Zgodnie z art. 28n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „w przypadku świadczenia usług turystyki, o których mowa w art. 119, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Zgodnie z ust. 2 „w przypadku gdy usługi turystyki, o których mowa w art. 119, są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa o podatku VAT nie definiuje pojęcia „usługa turystyczna”. Definicja taka znajduje się w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), której art. 3 brzmi: „Przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć:

1. usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym (...)”.

Definicje usług turystycznych odnajdujemy w szeregu publikacji dotyczących turystyki. I tak usługi turystyczne są to podobnie jak inne usługi, wszelkie wymienne, zbywalne czynności, będące wynikiem pracy, związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb przed i w czasie podróży oraz pobytu turystycznego, ale nie służące bezpośrednio do wytwarzania przedmiotów (por. A.S. Kornak „Ekonomika turystyki” PWN, Warszawa 1979, s. 159)

W świetle wyżej wymienionych definicji, art. 28n ustawy o podatku VAT odnosi miejsce świadczenia wszelkich usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty w miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W rezultacie należy przyjąć, że w wypadku świadczenia usług turystyki powstaje obowiązek podatkowy wyłącznie w zakresie i na zasadach, o których mowa w art. 119 ustawy o VAT i przepisy o imporcie usług, tj. art. 19 ust. 19 i inne nie mają do tych usług zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się w zakresie braku obowiązku rozpoznania importu dla usług:

- transportowych, hotelowych, gastronomicznych, kateringowych, parkingowych, wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różnych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych (wieczorów folklorystycznych) - za prawidłowe,
- przewodnickich, rekreacyjnych (wejść na basen) - za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »