Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.07.2015

Hodowla pijawek zwolniona z opodatkowania PIT

Pytanie podatnika: Czy działalność w zakresie hodowli pijawki Hirudo Verbana, którą prowadzi Wnioskodawca, traktowana jest jako działalność rolnicza i nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko #61485; przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania produkcji pijawek za działalność rolniczą i wyłączenia tej działalności z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych #61485; - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 18 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania produkcji pijawek za działalność rolniczą i wyłączenia tej działalności z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 25 maja 2015 r., Nr ….., na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 25 maja 2015 r. (data doręczenia 27 maja 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 8 czerwca 2015 r.), nadanym w dniu 3 czerwca 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca jako przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD 2007 jako 01.49.Z - chów i hodowla pozostałych zwierząt, w zakresie produkcji pijawki Hirudo Verbana.

W piśmie z dnia 1 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że prowadzenie ww. działalności rozpoczął 16 kwietnia 2010 r. Przychody z tej działalności są opodatkowane na zasadach ogólnych oraz ewidencjonowane za pomocą księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca nie jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Natomiast Wnioskodawca hoduje pijawki od początku swojej działalności, czyli od 16 kwietnia 2010 r. i w świetle obowiązujących przepisów oraz interpretacji jest to działalność rolnicza. Wnioskodawca sam rozmnaża i sprzedaje wyhodowane przez siebie pijawki innym podmiotom. Sprzedaż pijawek ma charakter zorganizowany i ciągły.

Wnioskodawca dodał, że przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, sformułowane pytanie oraz przedstawione własne stanowisko dotyczą roku 2015.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy działalność, którą prowadzi Wnioskodawca, traktowana jest jako działalność rolnicza i nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona przez Niego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2 ust. 3 tej ustawy, wyliczającego działy specjalne produkcji rolnej, nie zalicza się do nich prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Nie jest też ona wymieniona w tabeli, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. ustawy, zawierającej wykaz rodzajów, rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rolniczego.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypad...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »