Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.11.2015

Gastronomia a VAT. Stawka podatku na posiłki

Pytanie podatnika: Czy wydawanie przez Wnioskodawcę posiłków na wynos przy mobilnych punktach sprzedaży oraz dostarczenie gotowych posiłków uprzednio zamówionych telefonicznie przez klienta na wskazany adres jest dostawą towarów i świadczeniem usług? Jaką stawką (VAT) opodatkowane będzie wydawanie na wynos gotowych posiłków oraz dostawa gotowych posiłków zamówionych telefonicznie i dostarczonych do klienta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 2 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży posiłków za dostawę towarów oraz stawki podatku dla tych czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 30 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży posiłków za dostawę towarów oraz stawki podatku dla tych czynności. Wniosek został uzupełniony pismem z 2 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.) o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi przygotowania i sprzedaży gotowych posiłków typu fast-food (kurczak z rożna, frytki, zapiekanki), prowadzoną w mobilnych punktach sprzedaży.

Opisaną wyżej sprzedaż można podzielić na następujące kategorie:

 1. Sprzedaż posiłków z przeznaczeniem do konsumpcji na miejscu bez obsługi kelnerskiej.
 2. Sprzedaż posiłków z dostawą do klienta.
 3. Sprzedaż posiłków do konsumpcji, odbiór własny.

Ad. 1. W przypadku sprzedaży posiłków z przeznaczeniem do konsumpcji na miejscu bez obsługi kelnerskiej, klient składa zamówienie na posiłek, który zapakowany i wydawany jest klientowi w sposób umożliwiający zabranie posiłku i konsumpcję poza lokalem. Głównym celem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest sprzedaż posiłków na wynos. Towar jest sprzedawany i wydawany w mobilnym punkcie sprzedaży.

Ad. 2 W przypadku sprzedaży posiłków z dostawą do klienta, klient składa telefoniczne zamówienie na posiłek z listy oferowanej przez Wnioskodawcę a następnie pracownik Wnioskodawcy gotowy posiłek, zapakowany w sposób umożliwiający zabranie i konsumpcję poza punktem sprzedaży, dostarcza na wskazany przez klienta adres.

Ad. 3 W przypadku sprzedaży posiłków do konsumpcji, odbiór własny, klient składa zamówienie na posiłek w mobilnym punkcie sprzedaży, po czym wydawany jest dla klienta gotowy posiłek, zapakowany w sposób umożliwiający zabranie i konsumpcję poza mobilnym punktem sprzedaży.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że opisane posiłki to posiłki gotowe z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, objęte PKWiU 10.85.1. Ze świadczonymi usługami sprzedaży posiłków do konsumpcji na miejscu bez obsługi kelnerskiej nie wiążą się usługi wspomagające charakterystyczne dla usług restauracyjnych lub cateringowych. Nie ma szatni, toalet oraz ogrzewanego lokalu z których mogą skorzystać klienci. Posiłki nie są podawane na talerzach, nie występuje serwis w ścisłym znaczeniu tego słowa. Klient otrzymuje zamówiony towar, np. frytki lub kurczaka z grilla w papierowym opakowaniu lub tackach jednorazowych (papierowych lub plastikowych) wraz z załączonym jednorazowym widelcem umożliwiającym ewentualne spożycie posiłku przy stolikach rozmieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie mobilnego punktu sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy wydawanie przez Wnioskodawcę posiłków na wynos przy mobilnych punktach sprzedaży oraz dostarczenie gotowych posiłków uprzednio zamówionych telefonicznie przez klienta na wskazany adres jest w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług dostawą towarów i świadczeniem usług?
 2. Jaką stawką podatku od towarów i usług (VAT) opodatkowane będzie wydawanie na wynos gotowych posiłków oraz dostawa gotowych posiłków zamówionych telefonicznie i dostarczonych do klienta?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż gotowych posiłków na wynos, jak również z dostawą posiłków do klienta pozwala zakwalifikować taka sprzedaż jako dostawę towarów. Wnioskodawca przygotowuje gotowy posiłek w sposób umożliwiający jego spożycie poza punktem sprzedaży, Wnioskodawca dostarcza klientom sztućce pozwalające na konsumpcję posiłku poza mobilnym punktem sprzedaży.

Podobne stanowisko zawarte jest w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lipca 2014 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP4/413-387/14-2/ALN.

Wspomniane elementy usługowe przedmiotowej transakcji, tj. ustandaryzowane przygotowanie posiłku, pakowanie posiłków i ich dowóz do klienta, są jedynie częścią świadczenia złożonego – dostawy towarów i nie mogą decydować o charakterze usługowym całej transakcji. Klient nabywając towar na wynos bądź z dostawą zawiera umowę na z góry określonych warunkach, tj. nie korzysta z obsługi kelnerskiej czy też z infrastruktury wewnątrz lokalu przeznaczonej dla klientów zamawiających dania na miejscu.

Podsumowując Minister Finansów wskazał że w punkcie 63 wyroku w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 z dnia 10 marca 2011 r., TSUE wskazał, że przy sprzedaży towaru zawsze towarzyszy minimalny zakres świadczonych usług, takich jak umieszczenie towarów na półkach sklepowych czy wystawienie rachunku, w związku z czym tylko usługi odrębne od usług nierozerwalnie związanych ze sprzedażą towarów można brać pod uwagę w celu określenia udziału świadczenia usług w świadczeniu złożonym, obejmującym również dostawę towarów (wyrok z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie C-491/03 Hermann). TSUE orzekł m.in. : „że art. 5 i 6 Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków

W ocenie Wnioskodawcy oferowane przez Niego usługi sprzedaży posiłków oraz ich dostarczenie we wskazane przez klienta miejsce podlegają 5% stawce podatku VAT na mocy art. 41 ust. 2A ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 28 załącznika nr 10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).
Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).
Jak wynika z art. 2 pkt 1 lit. a Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), opodatkowaniu VAT podlegają (…) odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze.

Z treści natomiast art. 14 ust. 1 Dyrektywy wynika, że „dostawa towarów” oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel.
W świetle art. 24 ust. 1 Dyrektywy „świadczenie usług” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi przygotowania i sprzedaży gotowych posiłków typu fast-food (kurczak z rożna, frytki, zapiekanki), prowadzoną w mobilnych punktach sprzedaży.

Opisaną wyżej sprzedaż można podzielić na następujące kat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »