Forma akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Pytanie podatnika: Czy przez zgodę odbiorcy faktur, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Podatnik może przyjąć zgodę otrzymaną ustnie (w tym telefonicznie), mailem, czy przez taką zgodę można uznać dokonanie płatności za należność wynikającą z faktury wysłanej do odbiorcy jedynie w formie elektronicznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2013 r. (data wpływu 23 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie akceptacji dotyczącej przesyłania faktur w formie elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie akceptacji dotyczącej przesyłania faktur w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik wystawia faktury w formie papierowej, a następnie wysyła je do swoich kontrahentów listami poleconymi, wpisując każdy list do książki korespondencyjnej. Podatnik zamierza wystawiać, przesyłać, udostępniać faktury w formie elektronicznej, do wszystkich klientów, którzy wyrazili zainteresowanie i zgodę na taką formę przesyłu, ustnie, mailem, telefonicznie, pisemnie. Podatnik przyjmuje, że przez wyrażenie zgody, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (…) rozumie się także dokonywanie przez kontrahenta płatności, wynikającej z dostarczonych drogą elektroniczną faktur.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przez zgodę odbiorcy faktur, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Podatnik może przyjąć zgodę otrzymaną ustnie (w tym telefonicznie), mailem, czy przez taką zgodę można uznać dokonanie płatności za należność wynikającą z faktury wysłanej do odbiorcy jedynie w formie elektronicznej?

Zdaniem Wnioskodawcy, sposób zapisania przez Ministra Finansów § 3 ww. rozporządzenia jednoznacznie wskazuje na liberalizację przepisów i wymogów w zakresie sposobu i formy uzyskiwania od odbiorcy faktur akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną. Według Podatnika obecny stan prawny pozostawia kwestie sposobu wyrażania i cofania zgody przez odbiorcę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej całkowicie w gestii stron, tj. Podatnika i odbiorcy faktur. Stanowisko takie uzasadnia także art. 1 pkt 22 Dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., której implementacją jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w przedmiotowej sprawie (ww.).

W świetle powyższego Podatnik stoi na stanowisku, iż do wysyłania faktur droga elektroniczną (bez wersji papierowej) wystarczające jest otrzymanie na to zgody od odbiorcy w formie: ustnej (w tym telefonicznie) lub mailem lub pisemnie (w tym faksem) oraz, że zapłata za należność wynikającą z faktury wystawionej i wysłanej jedynie w formie elektronicznej, świadczy o wyrażeniu przez odbiorcę zgody na elektroniczną formę wystawiania i wysyłania faktur - nawet gdy Podatnik (i, lub odbiorca) nie są w stanie udokumentować wcześniejszego wyrażenia przez odbiorcę takiej zgody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »