Fizjoterapia. Zwolniona, czy opodatkowana VAT?

Pytanie podatnika: Czy usługi fizjoterapeutyczne mogą być zwolnione z VAT w sytuacji kiedy podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług fizjoterapeutycznych nie mając właściwego wykształcenia ani przygotowania zawodowego, jednak zatrudniając osoby, które mają stosowne wykształcenie i przygotowanie zawodowe? Czy usługi które planuje wykonywać w ramach działalności, nie wykonując osobiście (nie posiada właściwego wykształcenia ani przygotowania), ale poprzez swoich pracowników legitymujących się wykształceniem z dziedziny fizjoterapii mogą być zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 września 2016 r. (data wpływu 29 września 2016 r.), uzupełnionym pismem z 15 listopada 2016 r. (data wpływu 18 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy usług fizjoterapii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2016 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy usług fizjoterapii. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 listopada 2016 r. (data wpływu 18 listopada 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 3 listopada 2016 r. znak: 2461-IBPP3.4512.676.16.2.MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 15 listopada 2016 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. Na stanowiskach sprzedawcy zatrudnia osoby mające przygotowanie zawodowe jako fizjoterapeuta czy rehabilitant, ponieważ osoby te muszą pełnić również rolę doradców w doborze odpowiedniego artykułu medycznego.

Podatnik postanowił rozszerzyć swoja działalność gospodarczą o usługi fizjoterapii.
W ofercie mają być:

 • masaż klasyczny,
 • rehabilitacja pourazowa i pooperacyjna,
 • rehabilitacja neurologiczna,
 • leczenie dolegliwości bólów kręgosłupa i stawów obwodowych,
 • rehabilitacja chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych,
 • indywidualna gimnastyka korekcyjna,
 • kinezjoteraping,
 • masaż gorącymi kamieniami.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT usługi fizjoterapii służące poprawie, przywracaniu, ratowaniu i zachowaniu zdrowia pacjentów są zwolnione z VAT. podatnik stoi na stanowisku, że usługi które będzie świadczył należą do takiej grupy. Podatnik zatrudnia osoby (fizjoterapeutów, rehabilitantów) którzy będą się zajmowali pacjentami. Jednak sam podatnik nie posiada takiego wykształcenia.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. Na stanowiskach sprzedawcy artykułów medycznych zatrudnia osoby legitymujące się wykształceniem fizjoterapeuta czy rehabilitant. Pracownicy tacy pełnią również rolę doradców. Na stanowiskach sprzedawcy artykułów medycznych – fizjoterapeutów są technicy oraz osoby które ukończyły studia wyższe.

Podatnik chcąc rozszerzyć działalność o usługi fizjoterapii do obsługi pacjentów przeznacza pracownika legitymującego się ukończonymi studiami wyższymi na Wydziale Fizjoterapii, kierunku fizjoterapia. Studia takie są uzupełniane kierunkowymi szkoleniami/kursami.

Według ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty Rozdział 1, art. 2: zawód fizjoterapeuty jest zawodem medycznym. Jakie świadczenia medyczne – zdrowotne wchodzą w zakres zawodów fizjoterapeuty regulują przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r., Rozdział 2 art. 4 pkt 2. Świadczenia takie wchodzą w zakres planowanych usług.

Wnioskodawca rozszerzając swoja działalność gospodarczą o usługi fizjoterapii zakłada, że będą to czynności – usługi w zakresie opieki medycznej, służącej wyłącznie profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wnioskodawca wie, ze tylko takie usługi są zwolnione z VAT. Wszelkie pozostałe – opodatkowane stawka 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy usługi fizjoterapeutyczne mogą być zwolnione z VAT w sytuacji kiedy podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług fizjoterapeutycznych nie mając właściwego wykształcenia ani przygotowania zawodowego, jednak zatrudniając osoby, które mają stosowne wykształcenie i przygotowanie zawodowe? Czy usługi które planuje wykonywać w ramach działalności, nie wykonując osobiście (nie posiada właściwego wykształcenia ani przygotowania), ale poprzez swoich pracowników legitymujących się wykształceniem z dziedziny fizjoterapii mogą być zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy?

Stanowisko Wnioskodawcy:
Wnioskodawca uważa, że do zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 19, a wiec zwolnienia z VAT usług fizjoterapeutycznych które będzie wykonywał nie ma znaczenia wykształcenie ani przygotowanie zawodowe podatnika, skoro nie będzie osobiście obsługiwał potencjalnych pacjentów. Wystarczającym będzie fakt, że pracownicy jego firmy którzy mają predyspozycje zawodowe będą obsługiwać pacjentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o VAT stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku VAT dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 1. lekarza i lekarza dentysty;
 2. pielęgniarki i położnej;
 3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039);
 4. psychologa.

Z powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, które spełniają określone warunki: służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę wprost podmioty. Zwolnienie powyższe ma zatem charakter podmiotowo – przedmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Należy mieć na uwadze, że analizowany przepis zwalnia od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »