Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.07.2013

Finansowanie kosztów noclegu przyszłemu pracownikowi a PIT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma zamiar wprowadzić zasadę, zgodnie z którą osobie, która przeszła pozytywnie proces rekrutacyjny, spółka zapewni nocleg w dzień bezpośrednio poprzedzający termin nawiązania stosunku pracy, w przypadku, gdy osoba taka ma miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której spółka ma siedzibę. Czy wydatek z tytułu pokrycia kosztów noclegu będzie przychodem przyszłego pracownika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2013 r. (data wpływu 5 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2013 r. (data wpływu 21 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania kosztów noclegu osobie, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania kosztów noclegu osobie, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr IPTPB1/415-237/13-2/MAP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 14 czerwca 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 17 czerwca 2013 r., następnie w dniu 21 czerwca 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 19 czerwca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „A.” zwana dalej Spółką lub Wnioskodawcą, ma zamiar wprowadzić zasadę, zgodnie z którą osobie, która przeszła pozytywnie proces rekrutacyjny, Spółka zapewni nocleg w dzień bezpośrednio poprzedzający termin nawiązania stosunku pracy w przypadku, gdy osoba taka ma miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której Spółka ma siedzibę.

W uzupełnieniu złożonym w dniu 21 czerwca 2013 r., Wnioskodawca wskazał, iż:

  1. osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacyjny są polskimi rezydentami podatkowymi,
  2. osoby, o których mowa we wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej,
  3. Spółka zapewni nocleg przyszłym pracownikom w ten sposób, że pokryje koszty dobowego pobytu przyszłego pracownika w hotelu,
  4. Spółka poweźmie wiedzę, że spełnione zostały przesłanki do objęcia przychodów zwolnieniem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ten sposób, iż odbierze od przyszłych pracowników oświadczenie o spełnieniu dwóch przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 pkt 1 ww. ustawy - tj. niezaliczeniu świadczeń w koszty uzyskania przychodów i poniesieniu ich w celu uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postąpi prawidłowo, jeśli uzna, że wydatek poniesiony przez Spółkę z tytułu pokrycia kosztów noclegu przyszłego pracownika, na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, jest przychodem przyszłego pracownika z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), w związku z art. 21 ust. 13 ww. ustawy z tego powodu, iż zostały spełnione wymogi określone w tym ostatnim artykule - tj. jeżeli otrzymane świadczenie nie zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez przyszłego pracownika i zostało poniesione celu osiągnięcia przychodów przez przyszłego pracodawcę. W związku z powyższym osoba, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie będzie musiała wykazywać uzyskanego świadczenia jako przychodu w zeznaniu rocznym, a Spółka nie będzie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie na rzecz przyszłego pracownika w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zasadniczo stanowi przychód z innych, niż stosunek pracy, źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jednakże konieczność poniesienia kosztów noclegu przez osobę, która pozytywnie przeszła proces rekrutacyjny w Spółce i w przypadku, gdy została podjęta decyzja o nawiązaniu z taką osobą stosunku pracy, mogłaby wpłynąć ujemnie na wizerunek Wnioskodawcy i w związku z tym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy pozwala zwolnić z opodatkowania przychód osoby niebędącej pracownikiem, a tym samym pozwala uniknąć obciążenia podatkiem dochodowym kandydata na pracownika i Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia i doręczenia informacji PIT-8C, w przypadku, gdy są spełnione ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »